Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Anssi Karppinen

Anssi Karppinen

Tutkija, DI

Vesikeskus/ globaalit vesikysymykset

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 801

 

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Paavo Havaksen tie 3
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulu

 

Nykyinen tehtävä

Toimin projektipäällikkönä ja vastuullisena tutkijana kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa. Pääosaamisalueet: vesienkäsittelytekniikka, ympäristötiedon hallinta, jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaus ja sen laadunhallinta sekä happamat sulfaattimaat ja kaivosvedet sekä hankevalmistelu.

Tausta

Olen koulutukseltani vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Olen työskennellyt SYKEssä vuodesta 2012 lähtien pääasiassa vesiensuojelutekniikkaan ja jatkuvatoimiseen vedenlaadun seurantaan liittyvissä tehtävissä, sekä viime aikoina erityisesti kansainvälisissä kehitysapuhankkeissa ympäristötiedon hallinnan ja laboratoriotoiminnan kapasiteetin kasvattamisen parissa Keski-Aasiassa. Käytän myös osan työajastani hankevalmisteluun.

Hankkeita

Julkaisuja

Asiasanat: Kehitysapu, vesienkäsittely, happamat sulfaattimaat, kaivosvedet, hankevalmistelu, vedenlaatu, tiedonhallinta.

Julkaistu 25.9.2017 klo 10.59, päivitetty 13.2.2018 klo 12.52

Kohderyhmä: