Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ari Mäkelä

Ari Mäkelä
 
 

Erikoistutkija

Vesikeskus/ globaalit vesikysymykset

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, limnologia

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 444

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

Nykyinen tehtävä

Toimin projektipäällikkönä kolmessa Kirgisian vesien tilan seurannan, hoidon ja kunnostuksen hankkeessa. Pääosaamisalueeni ovat vesitiedon hallinta ja raportointi, vedenlaadun ja vesien luokittelu, vesinäytteenoton ja kenttähavainnoinnin laadunvarmistus, rajavesikysymykset, hankevalmistelu ja hankehallinto.

Tausta

Olen koulutukseltani vesienhoidon limnologi Helsingin yliopistosta. Olen työskennellyt SYKEssä vuodesta 1986 pääasiassa vesien tilan seurannan, hoidon ja kunnostuksen tehtävissä, sekä vuodesta 1998 kansainvälisissä kehitysyhteistyöhankkeissa ympäristön tilan seurannan ja hoidon hankkeissa, joissa on kehitetty tiedonhallintaa ja ympäristön tilan raportointia sekä vahvistettu laboratoriotoiminnan ja maastotyöskentelyn kapasiteetteja Keski-Aasiassa, Kirgisiassa, Ukrainassa ja Laosissa. Käytän myös osan työajastani hankevalmisteluun.

Hankkeita

  • Kirgisiassa Issyk-Kul –järven tilaseurannan ja vesiensuojelun hanke sekä Chui-Talas –lääneissä olevien Kirgisian ja Kazakstanin välisten rajajokien vesiensuojelu ja ilmastonmuutokseen varautuminen
  • LakeAdmin, järvien kunnostuksen EU Interreg-4c -hanke
  • Invaasiovesikasvin Elodea Canadensis (vesirutto) kasvun rajoittaminen ja hillintä

Julkaisuja

Asiasanat: kehitysyhteistyö, vedenlaatu, tiedonhallinta, näytteenotto ja kenttähavainnointi, laboratoriotyö, ilmastonmuutos, vesirutto, hankevalmistelu

Julkaistu 1.3.2018 klo 17.17, päivitetty 1.3.2018 klo 17.15

Kohderyhmä: