Hanna Niemikoski

Hanna Niemikoski

Kemisti

FM (Orgaaninen kemia), Helsingin yliopisto

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus
Ympäristökemian tutkimus (YLAB)

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 29 525 2173

Google Scholar

Asiantuntijatehtävät

Toimin kemistinä SYKEn laboratoriokeskuksen ympäristökemian tutkimus -ryhmässä ja tehtäviini kuuluu:

  • Toimia orgaanisia haitta-aineita koskevissa tutkimus- ja kv-hankkeissa sekä palveluntuotannossa
  • Vastata omalla osaamisalueellani menetelmien kehittämisestä ja laadun varmennuksesta sisältäen akkreditoinnin edellyttämän toiminnan
  • Osallistua kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä palveluiden kehittämiseen

Tutkimus ja asiantuntijaosaaminen

  • Orgaaninen ympäristöanalytiikka
  • Neste- ja kaasukromatografia, massaspektrometria (LC-MS/MS, GC-MS, GC-MS/MS)
  • Menetelmäkehitys, validointi

Taustaa

Tein väitöskirjatutkimukseni Helsingin yliopistoon kuuluvassa Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutissa (VERIFIN) vuosina 2016-20. Väitöskirjatutkimuksessani kehitin uusia analyysimenetelmiä mereen upotettujen, kemiallisina taisteluaineina käytettyjen orgaanisten arseeniyhdisteiden hajoamistuotteiden määrittämiseen merieliöistä. Kehittämäni analyysimenetelmät pohjautuivat nestekromatografiaan ja massaspektrometriaan, ja luotettavaa tunnistusta tukeakseni valmistin vertailuaineita löytämilleni uusille yhdisteille. Lisäksi tutkin arseeniyhdisteiden metaboliaa erityyppisillä in vitro malleilla, ja aihe veikin minut tutkimusvierailulle Thünen Institute for Fisheries Ecology -nimiseen tutkimusyksiköön Hampuriin vuonna 2017. Tutkimuksessani käytin korkean resoluution massaspektrometriaa (Orbitrap HRMS) tuntemattomien arseeniyhdisteiden tunnistamiseen sekä sedimentistä että metabolianäytteistä. Väitöskirjatutkimukseni toteutettiin ”Decision Aid for Marine Munitions” (DAIMON) –hankkeessa, jossa tutkitaan Itämereen upotettujen kemiallisten ja konventionaalisten aseiden ja ammusten ympäristövaikutuksia.

Maisteriopintojeni aikana työskentelin eripituisissa sijaisuuksissa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekuntaan kuuluvassa oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriossa (nyk. THL), jossa tehtäviini kuului biologisten näytteiden esikäsittely GC-MS- ja UHPLC-TOF-MS analyyseja varten.

Muu toiminta

Olen ollut vuodesta 2019 Suomen massaspektrometrian seuran hallituksen jäsen. Seura toimii valtakunnallisena yhdyssiteenä massaspektrometrian parissa työskentelevien ja yhteisöjen välillä järjestäen kokouksia, koulutustilaisuuksia, teemasymposiumeja, yritysvierailuja ja laite-esittelyjä sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja.

Julkaistu 26.5.2020 klo 13.13, päivitetty 9.12.2020 klo 13.27

Aihealue:
Kohderyhmä: