Hanna Salmenperä

Erikoissuunnittelija

MMM (ympäristönsuojelu)
tohtorikoulutettava (HY, Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences)

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 029 525 1605
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Kiertotalousratkaisut
Jätteet
Osoite: Latokartanonkaari 11, Helsinki, 00790 Helsinki

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Jätteen synnyn ehkäisy
 • Lajittelu ja kierrätys
 • Yhdyskuntajätteet
 • Jätepolitiikka ja ohjauskeinojen arviointi
 • Kiertotalous
 • Kiertotaloushankinnat

Tehtävät

 • Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät kiertotalouteen, jätteisiin ja jätehuoltoon liittyen
 • Tutkimuskohteena erityisesti jätepolitiikan arviointi ja kiertotaloutta edistävät ratkaisut ja toimenpiteet

Viimeisimmät tutkimushankkeet

 • Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen (JÄTEKIVA), VNK Teas, 2018 - 2019
 • Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO), YM, 2017 - 2018
 • Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun – taloudelliset vaikutukset ja toteutettavuus (KEIKKA 2), YM, 2017 - 2018
 • Using innovation procurement and capacity building to promote Circular Economy (CIRCULARPP), Baltic Sea Region Interreg, 2017 – 2020
 • Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot, VNK Teas, 2017 - 2018
 • Circwaste – Kohti Kiertotaloutta, EU Life IP, 2017 - 2023
Julkaistu 6.9.2019 klo 13.26, päivitetty 26.10.2023 klo 8.34

Kohderyhmä: