Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hanna Salo

Hanna Salo
 

 

Tutkija

FM (Maantiede)

Sähköposti: etunimi.h.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 944

Suomen ympäristökeskus, Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma

Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Google Scholar

 

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimenpiteet
  • Kestävän kehityksen politiikka
  • Kysely- ja haastattelututkimus

 

Tausta

Aloitin korkeakouluharjoittelijana Suomen ympäristökeskuksessa syksyllä 2017. Nykyisin olen koulutukseltani filosofian maisteri maantieteestä (2019, Turun yliopisto). Tutkimusaiheina minua kiinnostavat erityisesti tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen, kestävä kulutus ja tuotanto osana kestävää kehitystä sekä systeemisen muutoksen edistäminen kiertotalouden keinoin. Tutkimuksen lisäksi olen ollut järjestämässä tilaisuuksia, kuten PEF Conference ja European Days for Sustainable Circular Economy.

 

Tutkimushankkeet

 

Julkaisuja

Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. (2019). Use of ecodesign tools and expectations for Product Environmental Footprint: Case study of Nordic textile and IT companies. Nordisk Ministerråd. TemaNord 2019:542. urn:nbn:se:norden:org:diva-5713.

Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. (2019). Nordic Swan Ecolabel and Organisation Environmental Footprint: Focus on the organisation environmental information used in the retail sector. Nordisk Ministerråd. TemaNord 2019:543. urn:nbn:se:norden:org:diva-5714.

Nissinen, A., Suikkanen, J. & Salo, H. (2019). Product Environmental Information and Product Policies: How Product Environmental Footprint (PEF) changes the situation?Nordisk Ministerråd. TemaNord 2019:549. urn:nbn:se:norden:org:diva-5807.

Salo, H. (2019). Implementing green innovations and ecodesign in companies: Differences among the Nordic textile and IT sectors. Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto.

Berg Annukka, Lähteenoja Satu, Ylönen Matti, Korhonen-Kurki Kaisa, Linko Tyyra, Lonkila Kirsi-Marja, Lyytimäki Jari, Salmivaara Anna, Salo Hanna, Schönach Paula, Suutarinen Ira (2019). POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2019. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Salo, H. (2016). Vähemmästä viisaammin Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (KULTU) toimenpiteiden seuranta 2005–2016. Valtioneuvoston julkaisuarkisto.

 

Julkaistu 4.7.2019 klo 13.41, päivitetty 18.11.2019 klo 10.51

Kohderyhmä: