Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hannu Savolainen

 

Erikoistutkija, KTM (ekonomisti), VTM

HannuS_pieni

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: 0295 251 839, 050 464 2477

 

Suomen ympäristökeskus SYKE

Kulutuksen ja tuotannon keskus

Latokartanonkaari 11

00790 Helsinki

 

 

Esittely

Olen työskennellyt taloustieteilijänä erilaisissa tutkimushankkeissa Suomen ympäristökeskuksessa keväästä 2015 lähtien. Tänä aikana olen toiminut myös osa-aikaisena projektitutkijana ja opettajana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Töiden ohella valmistelen taloustieteen väitöskirjaa Oulun yliopistossa.

Olen keskittynyt ympäristölaajennettujen talousmallien kehittämiseen ja niihin pohjautuvaan analyysiin. Tutkimuskohteina ovat mm. kiertotalous, ruokajärjestelmä, tekstiilijärjestelmä ja jätehuoltojärjestelmä. Olen lisäksi perehtynyt mm. kotitalouksien kulutukseen ja sen ympäristövaikutuksiin, vähähiilisen transition työllisyysvaikutuksiin, päästölaskentamenetelmiin ja ainevirtatilinpitoon. Pidän itseäni laajasti ottaen yhteiskuntatieteilijänä, ja seuraan aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita, ympäristökysymyksiä ja historiaa. Taloustieteessä mielenkiintoni on kohdistunut ennen kaikkea ympäristötaloustieteen ja ekologisen taloustieteen kysymyksiin, kansantalouden tason mallintamiseen ja kansantalouden tilinpitoon.

Tutkimuskohteet ja asiantuntijaosaaminen

  • kestävyys, resurssitehokkuus, kiertotalous, vähähiilisyys
  • ympäristötaloustiede, ekologinen taloustiede
  • kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutukset (kansantalous, toimialat, kotitaloudet; kasvihuonekaasupäästöt, raaka-aineiden käyttö, vedenkäyttö, jätteet, maankäyttö, luonnon monimuotoisuus)
  • ympäristölaajennettu talousmallinnus (panos-tuotos, yleinen tasapaino)
  • aluetalouden analyysi
  • ekonometrinen analyysi
  • panos-tuotospohjainen elinkaarianalyysi
  • kasvihuonekaasulaskenta
  • kansantalouden ainevirtatilinpito ja -analyysi

Viimeaikaisia hankkeita

Julkaisut

Julkaisut SYKEn tietokannassa

 

Julkaistu 2.11.2020 klo 15.40, päivitetty 10.6.2021 klo 10.13