Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Harri T. Kankaanpää

Erikoistutkija

Merien saastuminen

Harri T Kankaanpää kuva
 

Puhelin: +358 295 251 258

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus 

Osoite:Rakennus A, Ultramariinikuja 4, Kuninkaantammi, Helsinki

@GoogleScholar

@ResearchGate

@linkedin

CV (pdf)

Nykyiset tehtävät

Toimin SYKE:n merikeskuksessa erikoistutkijana. Vastaan SYKE:n johtamasta hankkeesta, jossa seurataan haitallisia aineita Itämeren ulappa-alueella. Tämä on osa Suomen merenhoitosuunnitelman (EU:n meristrategiadirektiivi) ja Helsingin komission (HELCOM) mukaista toimintaa. Arvioin myös merellä tapahtuvien öljypäästöjen vaikutuksia ympäristölle.

Selvitän kuinka itsenäiset vedenalaiset (in situ-) mittalaitteet soveltuvat kemialliseen havaintotoimintaan. Vuodesta 2016 alkaen olen toiminut akustisten tutkimuslaitteiden nykyaikaistamisen asiantuntijana  merentutkimusalus Arandan perusparannustyöryhmässä, osallistunut EU Horizont 2020 GRACE-hankkeen tutkimustoimintaan (öljyn mittaaminen kenttäsensoreilla) ja haitallisten aineiden seurantatoiminnan jalostamiseen Suomen meriseurantojen tiekarttahankkeessa.

Vastaan tieteellisestä suunnittelusta kahdessa kenttätutkimuksessa, jotka toteutetaan mta Arandalla FINMARI-matkalla vuonna 2018. Näissä selvitetään meren pohjalla olevien kanjonien virtauskenttiä, sedimentaatiota ja meriveden kemiallisten ominaisuuksien muuttumista (VIMMA) sekä sulfidimineraalien alkuperää (HAISULI).

Koulutus

FM 1992, Helsingin yliopisto, pääaine: orgaaninen kemia

FT 1998, Helsingin yliopisto, pääaine: orgaaninen kemia

Tausta

Koulutukseltani olen kemisti. Työurani alussa tein Fourier-infrapunaspektroskopiaa Helsingin yliopistolla. Pro gradu -vaiheessa pääsin Merentutkimuslaitokseen tutkimaan ja kehittämään menetelmiä sellutehtaiden päästöjen mittaamiseksi merestä. Väitöskirjani käsitteli ihmisperäisiä ja luontaisia halogeeniyhdisteitä meriympäristössä.

Minulla on 25 vuoden kokemus merentutkimuksesta. Erityisiä kohteita ovat olleet merisedimentit sekä haitallisten levien tuottamat yhdisteet meriluonnossa. Olen työskennellyt n. 450 vuorokautta eri tutkimusaluksilla, pääosin suomalaisella merentutkimusalus Arandalla, jonka matkoja olen johtanut vuodesta 1994 alkaen. Olin mukana FINNARP 95/96 -tutkimusretkikunnassa Etelämantereella.

Erityistehtävät

  • ICES Marine Chemistry -työryhmä, asiantuntija, 1992 –
  • Tieteellisten sarjojen vertaisarvioitsija useissa lehdissä, 1992 –
  • Helsingin Yliopiston ympäristöekologian dosentti ja opetustoimintaa, 2005 –
  • Environmental Pollution -lehden julkaisutoimikunta, 2008 –
  • HELCOM EN-HZ -ryhmä, asiantuntija, 2015 –

Valikoituja julkaisuja

Olen osallstunut n. 50 vertaisarvioidun tieteellisen julkaisun ja useiden muiden julkaisujen kirjoittamiseen. Kattava luettelo löytyy @GoogleScholar ja @ResearchGate -sivuiltani.

Akter S., Vehniäinen M., Kankaanpää, H., Lamminmäki U. 2017. Rapid and Highly Sensitive Non-Competitive Immunoassay for Specific Detection of Nodularin. Microorganisms 5(58); DOI: 10.3390/microorganisms5030058.
 
Kankaanpää, H.T., Virtasalo J.  2017. Rapid fluctuations in the northern Baltic Sea H2S layer. Journal of Marine Systems 176: 24-37.

Nuorteva, J., Kankaanpää, H.T. 2016. Relocation of soft mud deposits: An example from the Archipelago Sea, northern Baltic Sea. Marine Geology 380: 148-162.

Barda I., Kankaanpää, H., Purina, I., Balode, M., Sjövall, O., Meriluoto, J. 2015. Bioaccumulation of hepatotoxins – A considerable risk in the Latvian environment. Environmental Pollution 196: 313-320

Kiinnostuksen kohteita

Kenttätutkimustoiminnan jalostaminen * Vedenalaiset mitta-asemat * Nopean aikavälin muutokset meren kemiallisessa tilassa * Merenpohjan laadun ja virtauskenttien väliset suhteet * Kaikuluotaustekniikoiden viisas hyödyntäminen * Vedenalaiset äänet * Tuntemattomat ilmiöt meressä * Tutkimustulosten yleistajuistaminen  *  Havaintojen visualisointi ja sonifikaatio * Kuva-, ääni- ja musiikkituotanto sekä AV-editointi.

Julkaistu 20.9.2017 klo 15.11, päivitetty 17.1.2018 klo 15.30

Aihealue:
Kohderyhmä: