Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Helena Valve

 

 

 

 

HT, Erikoistutkija

Ympäristöpolitiikan ja teknologiatutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto

etunimi.valve@ymparisto.fi
Puhelin: 295 251 723

Suomen ympäristökeskus
Systeeminen muutos

Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: P.O. Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland

Tehtävät

Työssäni selvitän, miten ympäristöpolitiikalle asetetut tavoitteet kääntyvät toiminnaksi. Millaisten ohjauskeinojen ja toimijaverkostojen välityksellä yhteiskunnallinen muutos etenee? Entä millaisia vaihtoehtoisia kehityspolkuja samalla avautuu tai sulkeutuu?

Yhdessä kollegojeni kanssa olen tarkastellut vesien- ja merensuojelun ohjauskeinojen vakiintumista ja vaikuttavuutta. Käynnissä olevissa tutkimuksissa paneudumme lisäksi kierto- ja biotalouden edistämiseen. Suomen akatemian QUMARE-hanke jäsentää erityisesti ravinnekierrätyksen mahdollisuuksia ja politiikkaa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BlueAdapt -hanke etsii innovatiivisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Tässä hankkessa koordinoin Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa toteuttavia murrosareenakokeiluja.

Monet tutkimuksistani tarkastelevat teknologiamuutosten vaikutuksia ja niiden arviointia. Ympäristötiedon tuotannon ja hyödyntämisen kysymykset ja niitä koskevat jännitteet ovat tärkeitä tutkimusteemoja. Baltic gender -hankkeessa (Horizon 2020) selvitetään, miten sukupuoli- ja tasa-arvokysymykset tulisi huomioida merentutkimuksen käytännöissä ja kysymyksenasetteluissa.

 

Artikkelit ja julkaisut SYKEn tietokannassa

 

 

 

 

 

Julkaistu 7.5.2013 klo 13.00, päivitetty 28.9.2018 klo 9.49

Kohderyhmä: