Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Iida-Maria Koskela

Tutkija, kasvatustieteiden maisteri

Suomen ympäristökeskus SYKE,
ympäristöpolitiikkakeskus, käyttäytymisen muutos -ryhmä

Sähköposti: iida-maria.koskela@ymparisto.fi
Puhelin: +358295252081

LinkedIn, Twitter (@KoskelaIida)

Tutkimus- ja kiinnostuksenkohteet

  • Sosiaalinen oppiminen
  • Kestävyys- ja ympäristökasvatus
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen
  • Tiede-politiikka-yhteiskunta dialogi
  • Ympäristöterveys
  • Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Tehtävät

Tällä hetkellä työskentelen projekteissa, joissa etsitään ja kokeillaan ratkaisuja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti kestävämpää yhteiskuntaa. 

URGENT-projektissa (2019-2023) tutkin toimintaa painottavan kestävyyskasvatuksen mahdollisuuksia edistää nuorten kestävyystoimijuutta ja -kompetensseja. Tutkin myös koulujen ja kaupunki- ja aluesuunnittelun yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia sosiaaliselle oppimiselle.

Kehitän ja toteutan sidosryhmien osallistamista EU-hankkeissa HERA (2019-2021) ja EKLIPSE (2016-2020). HERA-hankkeessa rakennetaan eurooppalaista ympäristöterveyden tutkimusagendaa. EKLIPSE-hankkeessa kehitetään luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviä monialaisen yhteistyön, tiedon ja oppimisen mekanismeja.

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa (2018-2019) kehitimme yhdessä varhaiskasvattajien ja ruokapalveluiden henkilökunnan kanssa toimintamallin, joka auttaa päiväkoteja luomaan kestävän toimintakulttuurin ja edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullisuutta.

Julkaisut

Varumo, L. ym. (2020). Perspectives on citizen engagement for the EU post-2020 biodiversity strategy: an empirical study. Sustainability, 12(4). 

Koskela, I.-M. & Aulake, M. (2019). Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli varhaiskasvatukseen

Koskela, I.-M. (2019). Learning and Sustainable Development – A Conceptual Review of International Literature on Education for Sustainable Development. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2019.

Paloniemi, R. ym. (2019). Luonnosta ratkaisuja kaupunkisuunnittelun haasteisiin. Policy Brief 16/2019, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimint

Koskela, I.-M. & Paloniemi, R. (2019). Lähiluonto lasten oppimisympäristönä (blogikirjoitus).

Varumo, L. et al. (2019). Multiple Scales, Multiple Approaches: Towards Meaningful Engagement in Europe. Knowledge and Learning Mechanism on Biodiversity and Ecosystem Services (EKLIPSE) Brief.

Koskela, I.-M. & Vesanen, S. (2018). Koulujen lähimetsät kaupunkisuunnittelussa. Teoksessa Laine, A., Elonheimo, M. & Kettunen, A. (Toim.) Loikkaa ulkoloikkaan – Opas ulkona opettamiseen (76-77). Helsinki: Plusprint Ulvila.

 

Julkaistu 9.1.2020 klo 6.59, päivitetty 24.4.2020 klo 14.17

Kohderyhmä: