Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jaakko Gustafsson

Jaakko Gustafsson
 

Projektitutkija
Biodiversiteettikeskus
HTM, LuK, ympäristöoikeuden asiantuntija

Sähköposti jaakko.x.gustafsson@syke.fi 
Siviiliposti jaakko.gustafsson@gmail.com

Työnumero 0295 251026
Oma numero 040 5791 345

Suomen ympäristökeskus
Suojelualueverkostot
Yliopistokatu 6 B (Metla-talo)
80100 JOENSUU

 

Nykyinen työtehtävä

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

Olen erikoistunut ympäristöoikeuteen ja erityisesti vesioikeuden ja vesihuollon aihepiireihin. Olen laatinut ympäristöoikeudellisen gradututkielmani aiheesta ”Laitosmuotoisten ve-sihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja hinnoittelu; Ohjausvaikutukset, arviointi, menettelylliset kysymykset ja päätöksentekomenettely”. SYKEn työtehtävien lisäksi olen työskennellyt mm. kunnallisessa ympäristöterveydenhuollossa. Ympäristöoikeuden opinto-jen sekä aiemman, soveltuvan työkokemukseni perusteella olen perehtynyt erityisesti vesilainsäädäntöön (vesilaki, vesihuoltolaki, Euroopan yhteisöjen vesipolitiikan puitedirektiivi) sekä ympäristönsuojelulain sekä terveydensuojelulain soveltamiseen liittyviin kysymyksiin sekä ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvään hallintomenettelyyn. Omaan myös kokemusta erilaisista projektien valmisteluun ja taustaselvitysten laatimiseen liittyvistä työtehtävistä. Kielitaitoni on tavanomainen, tai hieman tavanomaista laajempi, ja hallitsen englannin lisäksi perusteet mm. saksan, venäjän sekä espanjan kielistä.

 

Julkaisuja

  • Ympäristöpolitiikan ja – oikeuden vuosikirja: V. 2014: Laitosmuotoisten vesihuoltopalvelujen kustannusten kattaminen ja toimintoja koskeva päätöksenteko. (referee-artikkeli, s. 245–312.)  
  • V. 2015: Kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon vesihuoltolain edellyttä-mällä tavalla. (katsaus, s. 439–481.)
  • Vesihuolto-osuuskuntien ohjaus- ja neuvontamuistio 
  • Selvitystyö Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle (2017, 43 s.) 
  • Lisäksi useita julkaisuja mm. Vesitalous, Ympäristö & Terveys sekä Kuntatekniikka- leh-dissä v:sta 2011 lähtien.

 

 

Julkaistu 17.5.2021 klo 8.32, päivitetty 17.5.2021 klo 8.31

Kohderyhmä: