Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jaakko Mannio

Erikoistutkija

Olen jäänyt eläkkeelle 1.10.2021.

@ LinkedIn

Tausta

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta (limnologia 1987) ja väitellyt 2001 ilmansaasteiden vesistövaikutuksista. Aloitin urani ympäristöhallinnossa SYKEn edeltäjäorganisaatioissa vuonna 1985. Happamoitumisen ja raskasmetallien vaikutusten arvioinnin ohella kiinnosti näiden ilmiöiden esiintyminen ja tiedon yleistettävyys – alueellinen limnologia. Tällä vuosituhannella vesienhoitoon ja  sittemmin merenhoitoon liittyvien haitallisten ja erityisesti vaarallisimpien aineiden (pysyvät, kertyvät, myrkylliset) arviointi on ollut oleellisin osa toimintaani. Olen jäänyt eläkkeelle 1.10.2021.

Asiantuntemus

Vastasin SYKEssä vesiympäristön haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantojen suunnittelusta ja niiden tulosten arvioinnista sekä uusien aineiden kartoituksista. Työni oli ryhmätyötä alusta loppuun; suunnittelua, seurantojen yhtenäistämistä eri alueilla ja tilanarvioiden tekemistä sekä Suomen osalta että kansainvälisesti. Osallistuin myös kemikaalien ympäristöriskien arviointiin.

Olen ollut kansallisena asiantuntijana

  • EUn vesipuite- ja meristrategiadirektiivin sekä Itämeren suojelukomission haitallisten aineiden työryhmissä (WFD/CIS/WGE ja HELCOM/EN-HZ sekä HOLAS II), Vesien kemiallinen tila

  • Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) kemikaaliryhmän alaisen uusien aineiden kartoitusten työryhmässä (nordicscreening.org)

  • Arktisen alueen ympäristön tilan arvioinnissa (AMAP) 1990-luvun alusta asti ja vuodesta 1997 asiantuntijana orgaanisten ympäristömyrkkyjen (POP-yhdisteiden) arvioinneissa. LAPCON-projekti 2016

  • Edustin SYKEä kansallisessa elintarvikkeiden kontaminanttiryhmässä (MMM/ ELV)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa neljällä vuosikymmenellä. Lisäksi olen tehnyt yleistajuisia esitelmiä ja lehtikirjoituksia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle, englanniksi ja suomeksi.

 

Julkaistu 19.6.2017 klo 8.43, päivitetty 6.10.2021 klo 10.28