Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jaakko Mannio

 

Jaakko Mannio
 

 

Erikoistutkija

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 406

@ LinkedIn

Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/ Haitalliset aineet
Katuosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

 

 

 

Tausta

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta (limnologia 1987) ja väitellyt 2001 ilmansaasteiden vesistövaikutuksista. Aloitin urani ympäristöhallinnossa SYKEn edeltäjäorganisaatioissa vuonna 1985. Happamoitumisen ja raskasmetallien vaikutusten arvioinnin ohella kiinnosti näiden ilmiöiden esiintyminen ja tiedon yleistettävyys – alueellinen limnologia. Tällä vuosituhannella vesienhoitoon ja  sittemmin merenhoitoon liittyvien haitallisten ja erityisesti vaarallisimpien aineiden (pysyvät, kertyvät, myrkylliset) arviointi on ollut oleellisin osa toimintaani.

Asiantuntemus

Vastaan SYKEssä vesiympäristön haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantojen suunnittelusta ja niiden tulosten arvioinnista sekä uusien aineiden kartoituksista. Työni on ryhmätyötä alusta loppuun; suunnittelua, seurantojen yhtenäistämistä eri alueilla ja tilanarvioiden tekemistä sekä Suomen osalta että kansainvälisesti. Osallistun myös kemikaalien ympäristöriskien arviointiin.

 

Olen kansallisena asiantuntijana

  • EUn vesipuite- ja meristrategiadirektiivin sekä Itämeren suojelukomission haitallisten aineiden työryhmissä (WFD/CIS/WGE ja HELCOM/EN-HZ sekä HOLAS II), Vesien kemiallinen tila

  • Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) kemikaaliryhmän alaisen uusien aineiden kartoitusten työryhmässä (nordicscreening.org)

  • Arktisen alueen ympäristön tilan arvioinnissa (AMAP) 1990-luvun alusta asti ja vuodesta 1997 asiantuntijana orgaanisten ympäristömyrkkyjen (POP-yhdisteiden) arvioinneissa. LAPCON-projekti 2016

  • Edustan SYKEä kansallisessa elintarvikkeiden kontaminanttiryhmässä (MMM/ ELV)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa neljällä vuosikymmenellä. Lisäksi olen tehnyt yleistajuisia esitelmiä ja lehtikirjoituksia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle, englanniksi ja suomeksi.

 

Julkaistu 19.6.2017 klo 8.43, päivitetty 9.12.2020 klo 13.04