Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jari Koskiaho

 

Tutkimusinsinööri, TkT (Vesi- ja ympäristötekniikka)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puh. +358 295 251312

Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

 

Nykyiset tehtävät

  • Pintavesien ravinne- ja kiintoainekuormitus, valuma-aluemallinnus, vesistövaikutukset
  • Hajakuormituksen vähentämismenetelmät, kosteikot, laskeutusaltaat ym.
  • Kiertotalouden vesistövaikutukset
  • Jatkuvatoimisesti mitatun vedenlaatuaineiston hyödyntäminen mallinnuksessa ja arvioinneissa

Tutkimushankkeet

  • Ympäristöviisas viljelijä, maatalouden toimenpiteiden vesistökuormituksen arviointi ja skenaariot valuma-aluemallien avulla
  • Peltovesi, 2-tasouomien vaikutusten arviointi jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten perusteella
  • Samassa Vedessä, 2-tasouomien ja peltotoimenpiteiden vaikutusten arviointi jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten perusteella
  • Sevira, venäläisten mallintajien konsultointi valtakunnanrajan ylittävän valuma-alueen (Rakkolanjoki) mallinnuksessa
  • WaterDrive, kartta-aineiston hyödyntäminen vesiensuojelutoimien vaikutusten arvioinnissa

Päättyneitä hankkeita

Julkaisut

 
Julkaistu 6.10.2020 klo 11.37, päivitetty 6.10.2020 klo 13.04

Kohderyhmä: