Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jarno Turunen

Tutkija

Vesikeskus
Vesitieto

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 582

Jarno Turunen @ResearchGate

Jarno Turunen @Google Scholar

 

Jarno Turunen
 
 

Koulutustausta

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän Yliopistosta. Pääaineenani olivat akvaattiset tieteet (suuntautuminen: limnologia/hydrobiologia). Tutkimuksistani on valmistumassa väitöskirja Oulun yliopistoon.

Nykyinen tehtävä

Toimin tutkijana Vesikeskuksen Pintavesien tila-ryhmässä. Teen tutkimusta maankäytön, hajakuormituksen ja vesistökunnostusten vaikutuksista erityisesti virtavesien elinympäristöihin ja ekologiseen tilaan.

Tutkimushankkeet

Olen toiminut projektitutkijana REFORM, ReFFECT ja MaaMet –projekteissa.

Julkaistu 3.5.2017 klo 10.09, päivitetty 1.2.2018 klo 15.55

Kohderyhmä: