Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Johanna Korhonen

Kehittämispäällikkö, FT

johanna_korhonen
 

 

Virkavapaalla syyskuusta 2021 lähtien, alustavasti syyskuuhun 2023 saakka

Vesikeskus

 

 

 

@ LinkedIn, Twitter, ResearchGate, Google Scholar

 

 

Nykyinen tehtävä

Toimin kehittämispäällikkönä vesikeskuksen esikunnassa 2019-2021. Tehtäväni oli koordinoida vesikeskuksen palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämistä, valmistella ministeriöiden tulossopimuksia sekä osallistua keskuksen toiminnan kehittämiseen ja raportointiin. Lisäksi tehtäviini kuului vesialan kansainvälisestä asiantuntijayhteistyötä sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Tausta

Olen työskennellyt SYKEssä yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 lähtien. Ennen siirtymistä vuoden 2019 alussa kehittämispäälliköksi, työskentelin lähes parikymmentä vuotta hydrologisen seurannan parissa. Näistä viimeiset 10 vuotta toimin ryhmäpäällikkönä ja olin myös mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja hankkeissa. Alkuvuodesta 2019 valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Väitöskirjani aiheena oli talvi- ja kevätaikaiset pitkäaikaismuutokset Suomen hydrologisissa oloissa. Pääaineeni oli geofysiikka, ja sivuaineopintoja mm. meteorologiasta.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Hydrologinen palvelu
 • Hydrologisen kierron pitkäaikaismuutokset - trendianalyysit ja ilmastonmuutos
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Projektien hallinta

Projektit ja työryhmäjäsenyydet

 • SYKEn projektipäällikkö 2013-2016 PRASDES-kehitysyhteistyöhankkeessa, (Regional Andean Program to Enhance Weather, Water and Climate Services and Development)
 • Arctic-HYCOS Suomen edustaja projektiryhmässä 2014-2021
 • Tulvakeskuksen kehittämisryhmä 2014-2020
 • Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) Suomen hydrologinen neuvonantaja (Hydrological advisor) 2013-2021
 • Pohjoismaisen hydrologian yhdistyksen (NHF) hallituksen jäsen/Suomen edustaja 2012-2020, varajäsen 2008-2012
 • Suomen edustaja Northern Research Basins (NRB) tutkimusyhteistyössä 2005-2021
 • Suomen edustaja pohjoismaisessa ja balttialaisessa hydrologisten laitosten CHIN-yhteistyössä 2017-2021 (Chiefs of the Hydrological Institutes in the Nordic and Baltic countries)
 • Vesikirjeen päätoimittaja 2019-2021

Julkaisut

Julkaistu 1.8.2017 klo 10.36, päivitetty 24.8.2021 klo 11.30

Kohderyhmä: