Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Johanna Korhonen

Ryhmäpäällikkö, hydrologi, FM

JohannaKorhonen
 

Vesikeskus, Hydrologinen seuranta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: 0295 251 302

Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki

@ LinkedIn, Twitter, ResearchGate, Google Scholar

 

 

 

Nykyinen tehtävä

Toimin ryhmäpäällikkönä Vesikeskuksen hydrologisen seurannan ryhmässä. Ryhmä vastaa hydrologisen kierron seurannasta ja havaintoverkoista, niiden kehittämisestä sekä siihen liittyvästä hydrologisesta tutkimuksesta.  Ryhmä tuottaa hydrologisia havaintoja vesitilannepalveluun sekä mm. Tulvakeskukselle ja vastaa hydrologisen seurannan mittausmenetelmistä, tietojen keruusta ja laadunvarmennuksesta. Ryhmän vastuulla on myös hydrologisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Tehtäväni on johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa sekä julkaista ja tiedottaa hydrologiaan ja vesitilanteeseen liittyen. Omina vastuusuureina ovat veden lämpötila ja jääpeite. Tehtäviini kuuluu lisäksi hydrologian alan kansainvälistä yhteistyötä.

Tausta

Olen työskennellyt SYKEssä yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 lähtien. Aluksi vastasin veden lämpötilan ja jäähavaintojen seurannoista sekä tein hydrologisia aineistoanalyyseja ja julkaisuja, vesitilannetiedottamista ja tilastoja (mm. hydrologinen vuosikirja ja kuukausitiedotteet). Nykyisellään painopisteeni on enemmän ryhmän ja projektien johtamisessa, toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Minulla on filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta pääaineena geofysiikka ja sivuaineina meteorologia, matematiikka ja fysiikka. Opiskeluaikana ennen SYKEä olen työskennellyt Helsingin yliopistolla ja Merentutkimuslaitoksella. Toimin vuosina 2013-2016 SYKEn projektipäällikkönä hankkeessa, jossa kehitettiin Andien alueen hydrologisia palveluja.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Hydrologinen seuranta, havaintoverkot ja mittausmenetelmät
 • Hydrologiset havaintoaineistot ja datan laatu
 • Vesistöjen veden lämpötila ja jääolosuhteet
 • Vesitilannetiedottaminen
 • Hydrologisen kierron pitkäaikaismuutokset - trendianalyysit ja ilmastonmuutos
 • Kansainvälinen yhteistyö

Projektit ja työryhmäjäsenyydet

 • SYKEn projektipäällikkö 2013-2016 PRASDES-kehitysyhteistyöhankkeessa, (Regional Andean Program to Enhance Weather, Water and Climate Services and Development)
 • Arctic-HYCOS Suomen edustaja projektiryhmässä 2014-
 • Tulvakeskuksen kehittämisryhmä 2014-
 • Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) Suomen hydrologinen neuvonantaja (Hydrological advisor) 2013-
 • Pohjoismaisen hydrologian yhdistyksen (NHF) hallituksen jäsen/Suomen edustaja 2012- , varajäsen 2008-2012
 • Suomen edustaja Northern Research Basins (NRB) tutkimusyhteistyössä 2005-
 • Suomen edustaja pohjoismaisessa ja balttialaisessa hydrologisten laitosten CHIN-yhteistyössä 2017- (Chiefs of the Hydrological Institutes in the Nordic and Baltic countries)
 • CHIN hydrologiset havaintoverkot työryhmän jäsen

Julkaisut

Julkaistu 1.8.2017 klo 10.36, päivitetty 1.8.2017 klo 10.34

Kohderyhmä: