Johanna Niemistö

 

Johanna_virallinen kuva_rajattu

Erikoistutkija

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 835

Suomen ympäristökeskus SYKE
Kulutuksen ja tuotannon keskus

SYKEn Joensuun toimipaikka (Metla-talo), Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

 

LinkedIn
Orcid

 

Nykyinen tehtävä

Työskentelen erikoistutkijana Kulutuksen ja tuotannon keskukseen kuuluvassa Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusryhmässä. Olen tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kestävän toiminnan edistämisessä, mm. elinkaariarviointia (LCA) hyödyntäen. Tutkimusaiheisiini kuuluvat myös lentoliikenteen päästöt ja päästöjen vapaaehtoinen kompensointi.

 

Tausta

Olen koulutukseltani tekniikan tohtori ja ympäristötekniikan DI. Olen työskennellyt SYKEssä vuodesta 2015 lähtien, sitä ennen työskentelin tohtorikoulutettavana ja tutkijatohtorina Oulun yliopistossa. Tutkimustaustani on prosessi- ja ympäristötekniikassa, erityisesti teollisuuden ympäristötekniikassa, biopolttoaineiden valmistuksessa sekä erotusprosesseissa.

 

Tutkimushankkeet

WasteLess Karelias 2018–2022

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa 2018–2020

Lentomatkustuksen päästöt 2018-2019

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo 2017–2019

ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) 2015–2017

 

Julkaisut

Kaikki julkaisut Google Scholar

Niemistö J, Seppälä J, Karvonen J, Soimakallio S (2021). Päästökompensaatiot ilmastonmuutoksen hillinnän keinona Suomessa – nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:12. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-233-4

Karvonen, J, Niemistö, J, Salmi, S (2020). Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä. Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK). Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2020. ISBN: 978-952-11-5199-6. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318009

Niemistö, J, Myllyviita, T, Judl, J, Holma, A, Sironen, S, Mattila, T, Antikainen R, Leskinen P (2019). Benefits and challenges of streamlined life-cycle assessment for SMEs – findings from case studies on climate change impacts. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 26:7, 625-634, DOI: 10.1080/13504509.2019.1646344. https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1646344.

Leppänen, L, Rahkonen, T, Tolvanen, M, Karvonen, J, Holma, A, Niemistö, J, Kettunen, A (2019). Teollisuuden sivuvirtoja Pohjois-Savossa 2017-2019. Teolliset Symbioosit – Materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo –hankkeen loppuraportti. Savonia ammatti korkeakoulun julkaisusarja: 5/2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019081524293

Niemistö J, Soimakallio S, Nissinen A, Salo M (2019) Lentomatkustuksen päästöt. Mistä lentoliikenteen päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää? Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2019. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/292417

Korhonen M-R, Pitkänen K, Niemistö J (2018) Selvitys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista. Suomen ympäristö 3/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160946

Niemistö J, Myllyviita T, Holma A, Judl J, Sironen S, Antikainen R, Leskinen P (2017) Elinkaariajattelu pk- ja startup-yritysten ympäristövaikutusten arvioinnissa ja tuotekehityksen tukena.

Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2017. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228240

 

 

Julkaistu 9.8.2016 klo 10.26, päivitetty 9.4.2021 klo 11.30