Johanna Niemistö

Johanna_virallinen kuva_rajattu

Erikoistutkija

TkT (ympäristötekniikka, Oulun yliopisto)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 835
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Kiertotalousratkaisut
Luonnonvarojen käyttö
Metla-talo, Yliopistokatu 6 B
80100 Joensuu

LinkedIn
Orcid

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana kiertotalousratkaisujen yksikköön kuuluvassa luonnonvarojen käytön ryhmässä. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä kiertotalouden strategista ohjelmaa toteuttavassa laajassa yhteistyöhankkeessa, jossa tutkimuslaitokset toteuttavat osana kiertotalouden green dealin kehittämisprosessia Suomen materiaalivirta-analyysin sekä luonnonvarojen käytön skenaariotyötä vuodelle 2035. Tutkimusaiheisiini kuuluvat lisäksi vapaaehtoinen päästökompensaatio, luonnonvarojen käytön kestävyyden arviointi ja skenaariotyö.

 

Tutkimushankkeet

Suomen materiaalivirta-analyysi ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö kiertotaloussopimuksen tueksi 2022-2023

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia 2022-2024

Suomen ja Venäjän maaseudun jätehuollon kehittäminen (WasteLess Karelias) 2018–2022

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa 2018–2020

Lentomatkustuksen päästöt 2018-2019

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo 2017–2019

ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) 2015–2017

Julkaisut

Kaikki julkaisut Google Scholar

Jyri Seppälä, J., Ollikainen, M., Savolainen, H., Häkkinen, T., Saarinen, M., Liimatainen, H., Vainio, A., Kurnitski, J., Niemistö, J., Niva, M., Weaver, S. 2022. Kuluttajien mahdollisuudet Suomen päästövähennysten vauhdittamiseksi. Suomen ilmastopaneelin raportti 5/2022.

Seppälä, J. (toim.), Grönroos, J., Heinonen T., Häkkinen, T., Koljonen, T., Kurnitski, J., Latvala, T., Lehtilä, A., Liimatainen, H., Markkanen, J., Niemistö, J., Nissinen, A., Niva, M., Rehunen, A., Saarinen, M., Savolainen, H., Vainio, A., Venho, K., Viri, R. 2022. Kuluttajien mahdollisuudet Suomen päästövähennysten vauhdittamiseksi - Taustaraportti asumiseen, ruokaan, liikkumiseen ja muuhun kulutukseen liittyvistä toimista. Suomen ilmastopaneelin raportti 6/2022.

Pitkänen, K., Niemistö, J., Strandell, A. 2022. Vapaa-ajan asumisen ilmastovaikutukset. s. 41-50. Teoksessa: Rantanen, M., Pihkala, T. (toim.) Aika lähteä mökille - Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 217.

Soimakallio S., Tikkakoski P, Niemistö J, Savolahti M, Rehunen A, Seppälä J, Hildén M. 2021. Hiilineutraali Suomi 2035: Ilmasto- ja energiapolitiikan toimien ympäristövaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:64.

Niemistö J, Seppälä J, Karvonen J, Soimakallio S (2021). Päästökompensaatiot ilmastonmuutoksen hillinnän keinona Suomessa – nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:12.

Karvonen, J, Niemistö, J, Salmi, S (2020). Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä. Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK). Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2020. 

Niemistö, J, Myllyviita, T, Judl, J, Holma, A, Sironen, S, Mattila, T, Antikainen R, Leskinen P (2019). Benefits and challenges of streamlined life-cycle assessment for SMEs – findings from case studies on climate change impacts. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 26:7, 625-634, 

Leppänen, L, Rahkonen, T, Tolvanen, M, Karvonen, J, Holma, A, Niemistö, J, Kettunen, A (2019). Teollisuuden sivuvirtoja Pohjois-Savossa 2017-2019. Teolliset Symbioosit – Materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo –hankkeen loppuraportti. Savonia ammatti korkeakoulun julkaisusarja: 5/2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019081524293

Niemistö J, Soimakallio S, Nissinen A, Salo M (2019) Lentomatkustuksen päästöt. Mistä lentoliikenteen päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää? Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2019.

Korhonen M-R, Pitkänen K, Niemistö J (2018) Selvitys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista. Suomen ympäristö 3/2018.

Niemistö J, Myllyviita T, Holma A, Judl J, Sironen S, Antikainen R, Leskinen P (2017) Elinkaariajattelu pk- ja startup-yritysten ympäristövaikutusten arvioinnissa ja tuotekehityksen tukena. Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 34/2017. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. Saatavissa:

Julkaistu 9.8.2016 klo 10.26, päivitetty 27.1.2023 klo 13.17