Joonas Kahiluoto

Joonas Kahiluoto

Tutkija

 

DI (Kemian- ja prosessitekniikka), Aalto-yliopisto
Insinööri (Kemiantekniikka) Metropolia Ammattikorkeakoulu

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 50 320 9965

LinkedIn

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Toimin tutkijana SYKEn Laboratoriokeskuksen metrologia-ryhmässä ja tehtäviini kuuluu

  • uusien ympäristön seuranta- ja mittausmenetelmien tutkimus
  • toimia asiantuntijana ja projektipäällikkönä ympäristötutkimuksen ja -tiedon laadun kehittämiseen tähtäävissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa,
  • Laboratoriokeskuksen RPAS-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2013 alkaen ensin erilaisissa laboratorio- ja kenttätehtävissä ja vuodesta 2017 asti tutkijana. Tein molemmat opinnäytetyöni SYKElle liittyen vedenlaadun kenttämittauksiin.

Julkaisut

Kahiluoto, J., Hirvonen, J. & Näykki, T. (2019). Automatic real-time uncertainty estimation for online measurements: a case study on water turbidity. Environ Monit Assess 191: 259.

Kahiluoto, J., Hirvonen, J. & Sarkkinen, M. (2018). Tehokas työkalu ympäristömittausten hallintaan. Vesitalous 4/18.

Kahiluoto, J. (2017). Kenttäkäyttöisen veden sameuden mittauksen automatisointi jatkuvatoimisella mittaustuloksen laadunvarmistustekniikalla.

Kahiluoto, J. (2015). Kenttämittareiden soveltuvuus pintavesien laadun seurantaan.

Julkaistu 2.1.2020 klo 13.27, päivitetty 9.12.2020 klo 13.11

Kohderyhmä: