Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Juha Aaltonen

Kehitysinsinööri
Vesikeskus, Vesien hallinta ja arviointi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 051
Skype: yha.syke.aaltonen.juha
Twitter: @jkaalton

Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

Nykyinen tehtävä

Toimin kehitysinsinöörinä Vesikeskuksen Vesien hallinta ja arviointi –ryhmässä pääosin tulvariskien hallintaan ja vesistösäännöstelyihin liittyvissä tutkimus-, kehitys- ja palvelutehtävissä sekä muissa vesivaroihin liittyvissä hankkeissa.

Tausta

Olen vesitalouden diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu). Aloitin työt SYKEssä 2003 jokitulvien mallintamisella ja tulvakarttojen laatimisella, jotka ovat edelleen erityisenä mielenkiintoni ja kehittämisen kohteena. Tulvien lisäksi olen soveltanut virtausmallinnusosaamistani mm. jääpatojen, patomurtumien ja aineiden kulkeutumisen mallintamisessa sekä ympäristövirtaaman määrittämisessä. Tutkimus- ja kehityshankkeiden lisäksi olen jakanut mallinnusosaamistani lukuisissa koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla sekä osallistunut mm. tulvariskien hallinnan valtakunnalliseen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Vesistösäännöstelyjen osalta olen osallistunut moniin säännöstelyjen kehittämishankkeisiin sekä hoitanut Saimaan ja Inarijärven operatiivista säännöstelyä ja ollut mukana rajavesiyhteistyössä.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Virtausmallinnus
  • Tulvat, tulvakartoitus, tulvariskien hallinnan suunnittelu
  • Vesistösäännöstelyt, säännöstelyn kehittäminen

Projektit

  • PRASDES, Programa Regional Andino para el fortalecimiento de los Servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y el DESarrollo
  • Rankkasateet ja taajamatulvat RATU
  • Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon vuorovaikutussuhteet (Vehotulva)
  • Kyrönjoen suiston jääpatotulvakartoitus
  • Patomurtumien tulvakartoitus

Muu toiminta

  • Valtakunnallisen tulvariskien hallinnan koordinointiryhmän sihteeri, 20XX-2016
  • Tulvakeskuksen tulvariskiasiantuntija

Julkaisut

Julkaistu 8.6.2017 klo 16.13, päivitetty 1.2.2018 klo 13.27

Kohderyhmä: