Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Juho Lappalainen

juho lappalainen, juho lappalainen
 

Tutkija

Merikeskus

Diplomi-insinööri (Advanced Energy Solutions), Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Filosofian maisteri (limnologia), Helsingin yliopisto

Kevytsukeltaja (luonnontieteellinen tutkimussukellus), Luksia

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 576

 

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

Nykyinen tehtävä

Toimin tutkijana ja tutkimussukeltajana Merialueiden kestävä käyttö -ryhmässä. Tehtäviini kuuluu vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUn menetelmien kehitystä, paikkatietoaineistojen muokkausta ja analysointia sekä lajien levinneisyyden ja biodiversiteetin mallintamista. Lajien levinneisyyden mallintamisessa hyödynnän rutiininomaisesti paikkatieto-ohjelmistoja, soveltuvia ohjelmointikieliä ja superklusterilaskentaa.

SmartSea-hankkeessa ratkon merituulivoimaan liittyviä poikkitieteellisiä tutkimuskysymyksiä.

Olen mukana useassa merialuesuunnittelua tukevassa hankkeessa meriluonto- ja paikkatietoasiantuntijana.

 

Tausta

Koulutustaustaltani olen poikkitieteellinen; minulla on maisterintutkinto limnologiasta Helsingin yliopistosta (2016) ja diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta (2019). Lisäksi olen kevytsukeltajan tutkinnon (ammattitutkinnon tutkinnon osa, Luksia 2013) suorittanut ja Advanced European Scientific Diver -kortitettu tutkimussukeltaja. Tutkimussukeltajan ja kenttäbiologin työtä olen tehnyt suunnittelijana ja luontokartoittajana Metsähallituksessa ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vuosina 2012–2015, jolloin osallistuin meriluonnon inventointiin Suomenlahdella.

Vapaa-ajallani kehitän itseäni sukeltajana hyödyntämällä suljetunkierronlaitetta luola- ja hylkysukeltamisessa. Istun myös Suomen tutkimussukelluksen ohjausyhdistys ry:n hallituksessa. Valokuvaan luontoa, tapahtumia ja ihmisiä niin töissä kuin vapaa-ajallani.

 

Tutkimusaiheet

Työtehtäviini kuuluvat tutkimusaiheet keskittyvät ihmistoiminnan aiheuttamien paineiden ja meriluonnon vuorovaikutussuhteiden analysointiin ja meriluonnon alueellista tilaa ja monimuotoisuutta kuvaavien paikkatietotuotteiden kehittämiseen päätöksenteon tueksi.

  • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU
  • Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies
  • SmartSea

 

Loppuneet hankkeet

  • ZAN-SDI – National Spatial Data Infrastructure for Integrated Coastal and Marine Spatial Planning
    • Koulutin merentutkimustaitoja kenttätyön suunnittelusta ja toteuttamisesta paikkatietoanalyyseihin Sansibarin viranomaisille ja tutkijoille kehitysyhteistyöhankkeessa

 

Julkaisut

Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J., & Moilanen, A. (2018). Evaluation, gap analysis, and potential expansion of the Finnish marine protected area network. Frontiers in Marine Science, 5, 402.

Lappalainen, J., Virtanen, E. A., Kallio, K., Junttila, S., & Viitasalo, M. (2019). Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 218, 31-38.

Aps, R., Herkül, K., Kotta, J., Cormier, R., Kostamo, K., Laamanen, L., Lappalainen, J., Lokko, K., Peterson, A., Varjopuro, R. and Handling editor: Wesley Flannery (2018). Marine environmental vulnerability and cumulative risk profiles to support ecosystem-based adaptive maritime spatial planning. ICES Journal of Marine Science, 75(7), 2488-2500.

Ruuskanen, A.T., Kraufvelin, P., Alvik, R., Díaz, E.R., Honkonen, J., Kanerva, J., Karell, K., Kekäläinen, P., Lappalainen, J., Mikkola, R. and Mustasaari, T. (2015). Benthic conditions around a historic shipwreck: Vrouw Maria (1771) in the northern Baltic proper. Continental Shelf Research, 98, 1-12.

 

 

Julkaistu 28.8.2017 klo 17.14, päivitetty 18.3.2019 klo 15.40

Aihealue:
Kohderyhmä: