Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jukka-Pekka Jäppinen

Jukka-Pekka Jäppinen
Kehittämispäällikkö
Biodiversiteettikeskus

FL, Joensuun yliopisto, 1989
Ympäristö- ja luonnonvarahallinnon johtamisen erikoisammattitutkinto, Johtamistaidon opisto JTO, 2006

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 235
Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus
Osoite:Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Linkedin-kotisivu

Nykyinen tehtävä

•    Biodiversiteettikeskuksen kehittämispäällikkö
•    Biodiversiteettikeskuksen johtajan sijainen
•    Biodiversiteettikeskuksen Viranomaistehtävät -ryhmän päällikkö


Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

•    Biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen (luontopääoman) suojelu, hoito ja kestävä käyttö.
•    Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD).
•    Ekosysteemilähestymistapa ja luontoon perustuvat ratkaisut.
•    Luonnon ja ihmisen hyvinvointi.
•    Yritykset ja biodiversiteetti.


Tausta

Olen työskennellyt valtion ympäristöhallinnossa luonnon monimuotoisuuden suojeluun, hoitoon ja kestävään käyttöön liittyvissä tehtävissä 26 vuoden ajan (1991–2018). Tähän aikaan on sisältynyt tutkimus- ja kehittämisprojektien sekä organisaatioiden johtamista ja kehittämistä sekä tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Olen tehnyt vuonna 1989 Joensuun yliopistolle biologian lisensiaattityön metsikkötunnusten vaikutuksesta kangasmetsien suursienten yhteisörakenteeseen sekä maantieteen pro gradu -tutkielman suomalaisten metsäsienten vientimahdollisuuksista (1987).


Projektit ja asiantuntijatyö

•    National Assessment of the Economics of Ecosystem Services in Finland (TEEB for Finland) (2013–2015).
•    Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Argumenta-hanke (2013–2014).
•    Institutional Cooperation between the Ministry of Lands, Natural Resources and Environmental Protection of Zambia (MLNREP) and the Finnish Environment Institute (SYKE). Coordinator of Project Component 4: Biodiversity (CBD) and Trade of Endangered Species (CITES) Conventions (2010–2013).
•    Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (2010–2012).
Muu toiminta
•    Kansallinen biodiversiteettityöryhmä ja -seurantatyöryhmä (1995–2018).
•    Metsätalouden ympäristöohjelmatyöryhmän ja ympäristöohjelman seurantatyöryhmän sihteeri (1993–1998).
•    Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmän jäsen (2016–2018).
 

Julkaisuja

Korhonen, K.T., Auvinen, A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016. Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus. 36 s. Helsinki.

Sarkki, S., Niemelä, J., Tinch, R., Jäppinen, J.-P., Nummelin, M., Toivonen, H. & Von Weissenberg, M. 2016. Are national biodiversity strategies and action plans appropriate for building responsibilities for mainstreaming biodiversity across policy sectors? The case of Finland. – Journal of Environmental Planning and Management 59(8): 1377-1396.

Jäppinen, J.-P. & Heliölä, J. (eds.) 2015. Towards Sustainable and Genuinely Green Economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland. (TEEB for Finland). The Finnish Environment 1 en/2015. Ministry of the Environment. 144 s. Helsinki.

Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, A. (toim.) 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2014. 104 s. Helsinki.

Jäppinen, J.-P. & Külvik, M. (toim./eds.) 2013. 20 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä – 20 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd (The 20 years of Finnish-Estonian Co-Operation in Nature Conservation). Ministry of the Environment (Finland) & Ministry of the Environment (Estonia). 63 s. Tartu-Helsinki.

Jäppinen, J.-P., Aapala, K., Kettunen, M., Saaristo, L., Horne, P., Tuittila, E.-S., Tukia, H., Haltia, E., Heikkilä, R., Maanavilja, L., Vihervaara, P., Sallantaus, T., Luotonen, H., Ohtonen, A., Silvennoinen, S. & Hokkanen, T.J. 2013. Ekosysteemipalvelut – uusi näkökulma soiden suojelun ja käytön kehittämiseen. Ympäristö ja Terveys 8: 22-25.

Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M., Jäppinen, J.-P., Naskali, A., Primmer, E. & Rinne, J. 2011. Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. PTT raportteja 227. 66 s. Pellervon taloustutkimus. Helsinki.

Jäppinen, J.-P., Seppälä, J. & Salo, J. 2004. Ekosysteemilähestymistapa biodiversiteetin suojelussa, hoidossa ja kestävässä käytössä. Suomen ympäristö, Luonto ja luonnonvarat 733. 46 s. Helsinki. 

Väisänen, R. & Jäppinen, J.-P. 1994. A Research Agenda for Global Change in Finland: Research Priorities for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity. In: Boyle, T.J.B. & Boyle, C.E.B. (eds.), Biodiversity, Temperate Ecosystems, and Global Change. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Biodiversity, Temperate Ecosystems and Global Change, held at Montebello, Canada, August 15-19, 1993. NATO ASI Series, Vol. I 20: 371-387. Springer-Verlag. 456 s. Berlin-Heidelberg. (ISBN 3-540-57950-8).

 

Julkaisuja SYKEn tietokannassa

 


 

 

Julkaistu 8.1.2018 klo 12.06, päivitetty 12.11.2018 klo 10.51

Kohderyhmä: