Jukka Aroviita

JukkaAroviita

Erikoistutkija

  • FT (Jyväskylän yliopisto), dosentti (akvaattinen ekologia, Oulun yliopisto)
  • Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus, Vesitieto -ryhmä
     
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Puhelin: +358 295 251 222
  • Postiosoite: PL 413, 90014 Oulu
  • Katuosoite: Paavo Havaksen tie 3, Oulu
  • @ Google Scholar, Twitter, ResearchGate
 

Tehtävät

Toimin Pintavesien tila -ryhmässä erikoistutkijana. Tehtäviini kuuluu sekä tutkimusta ja asiantuntijatyötä sekä Suomessa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tutkin ja kehitän järvien ja jokien ekologisen tilan arviointimenetelmiä. Koordinoin maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vesistövaikutusten seurantaohjelmaa (ns. MaaMet).

Työn sisältö

Yhdessä kollegojeni kanssa olen kiinnostunut kehittämään sisävesien tilan arviointia niin että se parhaiten palvelee vesienhoitotyötä ja vesien tilan parantamista. Miten eri ihmistoiminnan vaikutukset vesiluontoon pystytään luotettavasti havaitsemaan? Entä miten vaikutukset pystytään erottamaan luonnon omasta, usein hyvin suuresta taustavaihtelusta?

Vesien tilan luotettava arviointi on tärkeää, jotta vesien tilaa parantavat toimenpiteet pystyttäisiin suuntaamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Viime aikoina olemme kehittäneet myös uusia vesien tilan arviointimenetelmiä.

Viimeaikaisten hankkeiden kuvauksia löytyy nimihaulla hankehaavi-palvelusta. Tarkempaa tietoa työstäni löytyy myös seuraavilta sivuilta:

Julkaisut

Ajantasainen lista julkaisuistani löytyy Google Scholar ja ResearchGate -sivuiltani.

Joitain vimeaikaisia lehdistötiedotteita:

 

Julkaistu 8.5.2017 klo 14.50, päivitetty 4.8.2021 klo 12.07

Kohderyhmä: