Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jukka Hirvonen

Jukka_Hirvonen_LAB_187x240

Laboratorioinsinööri

Insinööri (Informaatio- ja kommunikaatiotekniikka), Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 29 525 1174

LinkedIn

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Toimin laboratorioinsinöörinä SYKEn Laboratoriokeskuksen metrologia-ryhmässä ja tehtäviini kuuluu

  • uusien ympäristön seuranta- ja mittausmenetelmien tutkimus
  • toimia asiantuntijana ympäristötutkimuksen ja -tiedon laadun kehittämiseen tähtäävissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa,
  • Laboratoriokeskuksen RPAS-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen
  • Laboratorio – ja kenttämittausautomaation suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito
  • EnviCalManager(ECM) tutkimusalustan kehittäminen ja ylläpito

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2006 alkaen ensin laborantin tehtävissä mm. analytiikkaa, laiteylläpitoa ja näytteenottoa. Opintojen edetessä ja laboratoriomaailman muuttuessa työnkuva muuttui ensin suunnittelijaksi ja lopulta laboratorioinsinööriksi. Nykyinen työtehtäväni on mekatroniikan ja robotiikan parissa erilaisten järjestelmien suunnittelua, rakentamista ja konsultointia. RPAS toiminnan kehittäminen, kenttätyöt ja kouluttaminen täydentävät tehtävänkuvaa.

Julkaisut

Kahiluoto, J., Hirvonen, J. & Näykki, T. (2019). Automatic real-time uncertainty estimation for online measurements: a case study on water turbidity. Environ Monit Assess 191: 259.

Kahiluoto, J., Hirvonen, J. & Sarkkinen, M. (2018). Tehokas työkalu ympäristömittausten hallintaan. Vesitalous 4/18.

Julkaistu 26.8.2020 klo 12.41, päivitetty 26.8.2020 klo 12.49

Kohderyhmä: