Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jukka Mehtonen

Erikoisuunnittelija

Jukka Mehtonen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Puhelin: +358 295 251 421

Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/ Haitalliset aineet

Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter: @MehtonenJukka

 

 

Tausta

Olen valmistunut vuonna 1998 Helsingin yliopistosta pääaineena limnologia. Aluksi työskentelin pohjavesien radioaktiivisuuden puhdistusmenetelmien parissa STUKissa, minkä jälkeen työskentelin mm. teollisuuden öljypohjaisten tuotteiden hajoavuuden ja ekotoksisuuden testaus-menetelmien sekä kunnallisten ja metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamojen toiminnan kehittämisen parissa (Ekolab Environmental Oy). Aloitin ympäristöhallinnossa SYKEn kemikaaliyksikössä vuonna 2000 kasvinsuojeluaineiden ympäristöarvioinnin parissa, minkä jälkeen olin pari vuotta Kiinassa, jolloin mm. osallistuin asutusjäteveden kosteikkokäsittelyn kehittämiseen. Vuosina 2003-2004 työskentelin Lapin ympäristökeskuksessa pinta- ja pohjavesiin liittyvien velvoitetarkkailuihin (mm. teollisuuden, kaatopaikkojen, kalankasvatuksen) liittyvissä kehittämistehtävissä. Palasin SYKEen vuonna 2004 tehtäväalueena vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä kemikaalit.

Asiantuntemus

Olen kansallisena / SYKEn asiantuntijana tai edustajana

  • EU:n vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin erilaisissa kansallisissa työryhmissä ja asiantuntijaryhmissä
  • EUn vesipuitedirektiivin kemikaali-työryhmässä (WFD /CIS / WGCHEM)
  • EU:n Itämeristrategian politiikka-ala Hazards –ohjausryhmässä (EUSBSR PA HAZARDS)
  • Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman (KELO)
  • Itämeren suojelukomission kuormitus-työryhmässä (HELCOM PRESSURE) haitallisten aineiden osalta
  • Pohjoismaiden ministerineuvoston kemikaaliryhmän altistumis-alaryhmässä (NEXPO)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana ympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin sekä kemikaaleihin liittyvissä tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa vuodesta 2004 lähtien. Lisäksi olen tehnyt aiheeseen liittyviä esitelmiä ja lehtikirjoituksia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle, englanniksi ja suomeksi.

 

 

 

Julkaistu 5.1.2018 klo 13.59, päivitetty 9.12.2020 klo 13.05

Aihealue:
Kohderyhmä: