Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kari-Matti Vuori

Kari-Matti Vuori 200x200

Johtava tutkija, FT, dosentti

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus
Ekotoksikologia ja riskinarviointi (ELAB)

Katuosoite: Survontie 9A, 40500 Jyväskylä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 40 543 2227

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

  • Akvaattinen ekotoksikologia
  • Ekologinen riskinarviointi
  • Maankäytön, jätevesien ja ilmastonmuutoksen vesistövaikutukset
  • Vesiensuojelun ja vesienhoidon soveltava tutkimus
  • Seuranta- ja mittausmenetelmien kehittäminen, kokeellinen tutkimus

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2004 alkaen. Hoidin ensin SYKEn ja Oulun yliopiston yhteistä tutkimusprofessuuria akvaattisen ekologian alalla. Koordinoin tuolloin myös Suomen sisävesien tyypittelyn ja ekologisen luokittelun kehitystyötä. Vuonna 2009 siirryin Jyväskylään kehittämään ekotoksikologian laboratorio- ja tutkimustoimintaa. Toimin myös lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta arvioivissa työryhmissä. Työurani varrella Suomen vesistöt ovat tulleet tutuksi etelästä pohjoiseen ja idästä länteen.

Tutkimushankkeet

  • Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (Ympäristöministeriö)
  • Improving the water quality for local use of water resources and ecological state in the cross-border rivers Koitajoki and Tohmajoki - TohmaKoita KA10010 (Karelia CBC
  • FRESHABIT LIFE-IP -Yhteistyötä vesiperintömme säilyttämiseksi. Koitajoen aluehanke (EU Life-ohjelma)
  • Järven muisti: luonnon ja ihmisen muistijälkiä vesiemme ekologisen tilan muutoksista

Julkaisut

Google Scholar
Research Gate

Julkaistu 14.4.2020 klo 9.39, päivitetty 9.12.2020 klo 13.12

Kohderyhmä: