Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kati Vierikko

Erikoistutkija

Ympäristöpolitiikkakeskus, alueidenkäytön hallinta -ryhmä

FT (ympäristötieteet), FM (biologia, kasvitiede)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 029 525 2084
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ LinkedInORCID, ResearchGate, Twitter

Tausta

Aloitin SYKEssä erikoistutkijana huhtikuussa 2019. Olin vuosina 2013-2017 tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa kahdessa EU FP7 –hankkeessa (GREEN SURGE, OpenNESS) ja Suomen Akatemian rahoittamassa Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut (ENJUSTESS) -hankkeessa. Tutkin kaupunkien viheralueiden ja pienvesien kulttuurisia ekosysteemipalveluita ja biokulttuurista monimuotoisuutta. Vuosina 2017-2019 toimin EIT Food -rahoituksen asiantuntijana Helsingin yliopistolla. Väitöstyössäni tutkin suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Tarkastelin kestävyyden vaihtosuhteita analysoimalla seudullista ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä hyödyntämällä tilastokeskuksen, silloisen metsäntutkimuslaitoksen ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä luonnontieteellisen museon tuottamia aineistoja.

Erityisosaaminen

Ekosysteemipalvelut, etnografinen tutkimus, biokulttuurinen monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, kaupunkiluonto, kunnallinen päätöksenteko, kunnalliset luottamustehtävät, laadullinen tutkimus, luonnonsuojelu, maankäytön suunnittelu, paikkosidonnainen tutkimus, sidosryhmäyhteistyö, tieteidenvälinen tutkimus, tutkimusrahoitus.

Nykyiset tehtävät

Valmistella, koordinoida ja johtaa yhdyskuntarakenteeseen, kiertotalouteen ja alueidenkäyttöön liittyviä kansallisia ja kainsainvälisiä hankkeita sekä tutkia ja kehittää uusia lähestymistapoja ja kestäviä ratkaisuja.

Käynnissä olevat hankkeet

AteNaS – To Ally Technology, Nature and Society for integrated urban water management - Water JPI (2019-2022)

Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu (KITARA)

MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas - Interreg Baltic Sea Region programme (2019-2021)

Uusimmat artikkelit ja julkaisut

Kaikki julkaisuni löytyvät ResearchGate - ja ORCID -sivuilta sekä julkaisuluettelostani.

 1. Vierikko, K., Gonçalves, P., Haase, D., Elands, B., Ioja, C., Jaatsi, M., Pieniniemi, M., Lindgren, J., Grilo, F., Santos, M., Niemelä, J. and Yli-Pelkonen, V. 2019: Biocultural diversity (BCD) in European cities – interactions between motivations, experiences and environment in public parks. Urban Forestry & Urban Greening (accepted 23.10.2019).
 2. Elands, B., Vierikko, K., Andersson, E., Fischer, L., Goncalves, P., Haase, D., Kowarik, I., Luz, A., Niemelä, J., Santos-Reis, M. and Wiersum, K. 2019: Biocultural diversity: A novel concept to assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in cities. Urban Forestry & Urban Greening 40, 29-34. doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.006
 3. Wang, Y., Kotze, J., Vierikko, K. and Niemelä, J. 2019: What makes urban greenspace unique – relationships between citizens’ perceptions on unique urban nature, biodiversity and environmental factors. Urban Forestry & Urban Greening 42, 1-9. doi.org/10.1016/j.ufug.2019.04.005
 4. Vierikko, K. and Yli-Pelkonen, V. 2019: Seasonality in recreation supply and demand in an urban lake ecosystem in Finland. Urban Ecosystems 22(4), 769-783.doi.org/10.1007/s11252-019-00849-7  
 5. Fischer, L.K., Honold, J., Botzat, A., Brinkmeyer, D., Cvejić, R., Delshammar, T., Elands, B., Haase, D., Karle, S.J., Kabisch, N., Lafortezza, R., Nastran, M., Nielsen, A-B., van der Jagt, A.P., Vierikko, K. and Kowarik, I. 2018: Recreational ecosystem services in European cities: sociocultural and geographic context matters for park use. Ecosystem Services 31 (Part C), 455-467. doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.01.015
 6. Møller, M., Stahl Olafsson, A., Vierikko, K., Sehested, K., Elands, B., Buiks, A., Konijnendijk van den Bosch, C. 2018: Participation through place-based e-tools: a valuable resource for urban green infrastructure governance? Urban Forestry & Urban Greening 40, 245-253. doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.003
 7. Paloniemi, P. Niemelä, J., Soininen, N., Laatikainen, T., Vierikko, K., Rekola, A., Viinikka, A., Yli-Pelkonen, V., Assmuth, T., Kopperoinen, L., Peltonen, L., Kuokkanen, T. and Kyttä 2018: Environmental justice for the governance of aquatic environments. Local Environment 23(3), 366-377. doi.org/10.1080/13549839.2017.1422118
 8. Pauleit, S., Hansen, R., Lorance Roll, E., Zölch, T., Andersson, E., Luz, A. K., Száraz, L., Tosics, I. and Vierikko, K. 2017: Urban Landscapes and Green Infrastructure. Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. Environment and Human Health, 57 p.
 9. Vierikko, K. and Niemelä, J. 2016: Bottom-up thinking – Identifying socio-cultural values and ecosystem services of local urban blue-green infrastructure in Helsinki, Finland. Land Use Policy 50, 537-547. doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.09.031
 10. Vierikko, K., Birgit, E., Niemelä, J. K., Andersson, E., Buijs, A., Fischer, L., Haase, D., Kabisch, N., Kowarik, I., Luz, A. C., Olafsson Stahl, A., Száraz, L., Van der Jagt, A. & Konijnendijk Van-den Bosch, C. 2016: Considering the ways biocultural diversity helps enforce the urban green infrastructure in times of urban transformation. Current Opinion in Environmental Sustainability 22, 7-12. doi.org/10.1016/j.cosust.2017.02.006
 11. Buizer, M., Elands, B. and Vierikko, K. 2016: Governing cities reflexively – The biocultural diversity as an alternative for ecosystem services. Environmental Science & Policy 62, 7-13. doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.003
 12. Jacobs, S., Dendoncker, N., Martin-Lopez, B., Barton, D. N., Gomez-Baggethun, E., Boeraeve, F., McGrath, F. L., Vierikko, K., Geneletti, D., Sevecke, K. J., Pipart, N., Primmer, E., Mederly, P., Schmidt, S., Aragao, A., Baral, H., Bark, R. H., Briceno, T., Brogna, D., Cabral, P., De Vreese, R., Liquete, C., Mueller, H., Peh, K. S. -H., Phelan, A., Rincon, A. R., Rogers, S. H., Turkelboom, F., Van Reeth, W., van Zanten, B. T., Wam, H. K. & Washbourne, C-L. 2016: A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions. Ecosystem Services 22, 213-220. doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.11.007
 13. Elands, B., Wiersum, K., Buijs, A. and Vierikko, K. 2015: Policy interpretations and manifestations of biocultural diversity in urbanized Europe: Conservation of lived biodiversity. Biodiversity and Conservation 24, 3347-3366. doi.org/10.1007/s10531-015-0985-6
 14. Vierikko, K., Niemelä, J., Salminen, J., Jalkanen, J. ja Tamminen, N. 2014: Helsingin kestävä viherrakenne - Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa - kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014. 113 s.
Julkaistu 28.10.2019 klo 15.28, päivitetty 30.10.2019 klo 10.45

Kohderyhmä: