Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kati Vierikko

Erikoistutkija
FT (ympäristötieteet),
FM (biologia, kasvitiede)

Ympäristöpolitiikkakeskus, alueidenkäytön hallinta -ryhmä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 029 525 2084
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ LinkedInORCID, ResearchGate, Twitter

Tausta

Aloitin SYKEssä erikoistutkijana huhtikuussa 2019. Olin vuosina 2013-2017 tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa kahdessa EU FP7 –hankkeessa (GREEN SURGE, OpenNESS) ja Suomen Akatemian rahoittamassa Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut (ENJUSTESS) -hankkeessa. Tutkin kaupunkien viheralueiden ja pienvesien kulttuurisia ekosysteemipalveluita ja biokulttuurista monimuotoisuutta. Vuosina 2017-2019 toimin EIT Food -rahoituksen asiantuntijana Helsingin yliopistolla. Väitöstyössäni tutkin suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Tarkastelin kestävyyden vaihtosuhteita analysoimalla seudullista ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä hyödyntämällä tilastokeskuksen, silloisen metsäntutkimuslaitoksen ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä luonnontieteellisen museon tuottamia aineistoja.

Nykyiset tehtävät ja kiinnostuksen kohteet

Valmistella, koordinoida ja johtaa yhdyskuntarakenteeseen, kiertotalouteen ja alueidenkäyttöön liittyviä kansallisia ja kainsainvälisiä hankkeita sekä tutkia ja kehittää uusia lähestymistapoja ja kestäviä ratkaisuja. Lisäksi olen kiinnostunut kehittämään kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden suojelua tukevia ratkaisuja sekä tunnistaa mahdolliset ristiriidat. Minua kiinnostaa myös kestävyysmuutoksen ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten tutkiminen eri aluemittakaavaassa.

Muut tehtävät ja luottamustoimet

 • Terra maantieteen aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen (2019-)
 • Seed Group Member of the WATER4SDGs Knowledge Hub (2019-2021)

Erityisosaaminen

Ekosysteemipalvelut, etnografinen tutkimus, biokulttuurinen monimuotoisuus, kansainvälinen yhteistyö, kaupunkiluonto, kunnallinen päätöksenteko, kunnalliset luottamustehtävät, laadullinen tutkimus, luonnonsuojelu, maankäytön suunnittelu, paikkosidonnainen tutkimus, sidosryhmäyhteistyö, tieteidenvälinen tutkimus, tutkimusrahoitus.

Käynnissä olevat hankkeet

Viimeaikaiset julkaisut

Kaikki julkaisuni löytyvät ResearchGate - ja ORCID -sivuilta sekä julkaisuluettelostani.

 1. Vierikko, K: Kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää alueidenkäytön suunnittelua. Pääkirjoitus,Terra Maantieteellinen aikakauslehti 131/3: 135-136.
 2. Vierikko, K., Gonçalves, P., Haase, D., Elands, B., Ioja, C., Jaatsi, M., Pieniniemi, M., Lindgren, J., Grilo, F., Santos, M., Niemelä, J. and Yli-Pelkonen, V. 2019: Biocultural diversity (BCD) in European cities – interactions between motivations, experiences and environment in public parks. Urban Forestry & Urban Greening (accepted 23.10.2019).
 3. Elands, B., Vierikko, K., Andersson, E., Fischer, L., Goncalves, P., Haase, D., Kowarik, I., Luz, A., Niemelä, J., Santos-Reis, M. and Wiersum, K. 2019: Biocultural diversity: A novel concept to assess human-nature interrelations, nature conservation and stewardship in cities. Urban Forestry & Urban Greening 40, 29-34. doi.org/10.1016/j.ufug.2018.04.006
 4. Wang, Y., Kotze, J., Vierikko, K. and Niemelä, J. 2019: What makes urban greenspace unique – relationships between citizens’ perceptions on unique urban nature, biodiversity and environmental factors. Urban Forestry & Urban Greening 42, 1-9. doi.org/10.1016/j.ufug.2019.04.005
 5. Vierikko, K. and Yli-Pelkonen, V. 2019: Seasonality in recreation supply and demand in an urban lake ecosystem in Finland. Urban Ecosystems 22(4), 769-783.doi.org/10.1007/s11252-019-00849-7  
 6. Fischer, L.K., Honold, J., Botzat, A., Brinkmeyer, D., Cvejić, R., Delshammar, T., Elands, B., Haase, D., Karle, S.J., Kabisch, N., Lafortezza, R., Nastran, M., Nielsen, A-B., van der Jagt, A.P., Vierikko, K. and Kowarik, I. 2018: Recreational ecosystem services in European cities: sociocultural and geographic context matters for park use. Ecosystem Services 31 (Part C), 455-467. doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.01.015
 7. Møller, M., Stahl Olafsson, A., Vierikko, K., Sehested, K., Elands, B., Buiks, A., Konijnendijk van den Bosch, C. 2018: Participation through place-based e-tools: a valuable resource for urban green infrastructure governance? Urban Forestry & Urban Greening 40, 245-253. doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.003
 8. Paloniemi, P. Niemelä, J., Soininen, N., Laatikainen, T., Vierikko, K., Rekola, A., Viinikka, A., Yli-Pelkonen, V., Assmuth, T., Kopperoinen, L., Peltonen, L., Kuokkanen, T. and Kyttä 2018: Environmental justice for the governance of aquatic environments. Local Environment 23(3), 366-377. doi.org/10.1080/13549839.2017.1422118
 9. Pauleit, S., Hansen, R., Lorance Roll, E., Zölch, T., Andersson, E., Luz, A. K., Száraz, L., Tosics, I. and Vierikko, K. 2017: Urban Landscapes and Green Infrastructure. Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. Environment and Human Health, 57 p.
Julkaistu 28.10.2019 klo 15.28, päivitetty 31.1.2020 klo 8.24

Kohderyhmä: