Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Katri Kuuppo

 

FINMARI Konsortiomanageri

FT, Dos.
Puhelin +358 50 307 5964
Sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi

Merikeskus, meriekologian tutkimuslaboratorio
Suomen ympäristökeskus SYKE
Rakennus EE, Agnes Sjöbergin katu 2, Viikki Campus, Helsinki

Julkaisut @Google Scholar

CV

Nykyinen tehtävä

Toimin SYKEn koordinoiman FINMARI Suomen Merentutkimusinfrastruktuurin konsortiomanagerina. Tehtäviäni ovat mm. konsortion johdon tuki, sopimusasiat, yhteistoiminta FINMARI partnerilaitosten ja sidosryhmien kanssa, sisäinen ja ulkoinen viestintä, sekä eurooppalaiset infrastruktuuriyhteistyöhankkeet AQUACOSM plus ja JERICO.

Tausta

Olen koulutukseltani hydrobiologi (FT 1994) ja hydrobiologian dosentti (1997).

Toimin tutkijana vuoteen 2008 saakka keskittyen Itämeren mikrobien ja kasviplanktonin ekologiaan sekä kokeelliseen tutkimukseen. Työskentelin ja toimin hankevastaavana kotimaisissa ja EU-rahoitteisissa tutkimushankkeissa, sekä HELCOM, EEA, YM, UM ja SA asiantuntijatyössä.

Vuosina 2008-2020 työskentelin Neste Oyj:n T&K-yksikössä eri tehtävissä: vastasin mikrolevien kasvatusteknologioihin liittyvistä yhteistyöhankkeista ja kaupallistamiseen tähtäävästä yritysseurannasta (2008-11), toimin kemian tutkimusanalytiikan laboratorion esimiehenä (2011-13), vastasin konserninlaajuisen innovaatioprosessin toiminnasta ja sen kehittämisestä (2013-2019), sekä T&K&I-toiminnon viestinnästä (2019-2020).

Asiantuntemus

meribiologia, merentutkimus, EU-hankkeet, innovaatio, yritysyhteistyö, liiketoiminta, IPR, sopimukset, verkostojen ja hankkeiden johtaminen, esimiestehtävät, laboratoriot, laatujärjestelmät, laitteistot, menetelmät, infrastruktuurit, ongelmanratkaisu, työpajat ja fasilitointi, strategia, viestintä

Nykyiset konsortiot ja tutkimushankkeet

FINMARI, Suomen Merentutkimuksen Infrastruktuuri 

JERICO RI, Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories

AQUACOSM plus, Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond 

Julkaistu 18.10.2021 klo 8.24, päivitetty 18.10.2021 klo 8.29

Kohderyhmä: