Katri Senilä

Katri Senilä

Tutkija

FM (Biologia), Itä-Suomen yliopisto
Iktyonomi AMK, Turun ammattikorkeakoulu

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus
Ekotoksikologia ja riskinarviointi (ELAB)

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 925

Esittely

Toimin väitöskirjatutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Tutkin puhdistamolietepohjaisten lannoitteiden maatalouskäytön turvallisuutta.

Kiinnostukseni kohteita ovat

  • Ekotoksikologia
  • Haitalliset aineet
  • Biotestaus
  • Huuhtoutumismallinnus
  • Maatalouden ympäristövaikutukset
  • Kiertotalous
  • Vesiympäristön tilan seuranta

Tutkimushankkeet

BIOLTA: Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin - tarkastelussa haitta-aineet ja mikromuovit

Julkaisut

Senilä, K. (2015). Mallin testaus: glyfosaatin kulkeutuminen savimaalta vesistöön

Senilä, K. (2009). Imumadot Ichthyocotylurus variegatus ja I. pileatus ahvenkalojen loisina: transmissio liejukotilosta ahvenkalaan

Google Scholar

Katri Senilän artikkelit SYKEn artikkelitietokannassa
Katri Senilän muut julkaisut SYKEn julkaisutietokannassa

Julkaistu 25.5.2020 klo 13.09, päivitetty 10.2.2022 klo 13.33

Aihealue:
Kohderyhmä: