Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kirsti Krogerus

 
Kirsti Krogerus

Erikoistutkija
Vesikeskus, globaalit vesikysymykset

FM (hydrobiologia), MMM (limnologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 321

Suomen ympäristökeskus
Survontie 9 A (Technopolis)
40500 Jyväskylä

 

Nykyinen tehtävä

  • Vesiensuojeluun liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu, koordinaatio ja toteuttaminen
  • Mallinnus- ja arviointityökalujen kehittäminen

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Ympäristönsuojelu, erityisesti vesiensuojelu
  • Sedimentin prosessit
  • Rehevöitymisprosessit
  • Seurannan kehittäminen
  • Projektien hallinta

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2007 lähtien. Työni on liittynyt erilaisten projektien kautta mallinnustyökalujen kehittämiseen, kaivosten vesitaseiden hallintaan, passiivikeräinten käyttöön ympäristöseurannassa, metallimääritysten kehittämiseen ja humuksen sekä kiintoaineen kulkeutumiseen turvetuotantoalueen alapuolisissa puroissa.

Ennen SYKEen siirtymistä toimin useita vuosia Pirkanmaan ympäristökeskuksessa ja sitä edeltäneissä organisaatioissa, viimeksi valvonta- ja ympäristölupaosaston osastopäällikkönä.

Projektit

  • Capacity building on surface water quality monitoring in Tajikistan (TDZ-water)
  • Tuulimallinnus järven virtaus- ja vedenlaatumallin ennustetarkkuuden parantamisessa (TUMA)

Muu toiminta

  • Vesikirjeen toimituskunnan jäsen

Julkaisuja

Krogerus K., Pasanen, A. (eds.), Kolhinen, V., Larkins, C., Vento, T., Hentinen, K., Pullinen, A., Luoma, S., Jakkila, J., Lerssi, J., Vehviläinen, B., Kaipainen, T., Mroueh, U.-M., Majaniemi, J., Huttunen, M., Turunen, K., Korkealaakso, J., Korppoo M. 2016. WaterSmart - Management of water balance and quality in mining areas. Reports of Finnish Env. Inst. (SYKE) 39. 64 p. ISBN 978-952-11-4648-0, ISSN 1796-1726 (Online). http://hdl.handle.net/10138/167759

Ahkola, H., Juntunen, J., Krogerus, K., Huttula, T., Herve, S. and Witick, A. 2016. Suitability of Chemcatcher® passive sampling in monitoring organotin compounds at a wastewater treatment plant. Environ. Sci.: Water Res. Technol., 2016, DOI: 10.1039/C6EW00057F.

Ahkola, H., Juntunen, J., Laitinen, M., Krogerus, K., Huttula, T., Herve, S. and Witick, A. (2015) Effect of the orientation and fluid flow on the accumulation of organotin compounds to Chemcatcher passive samplers, Environmental Science: Processes & Impacts, 17: 813 – 818.

Ahkola, H., Krogerus, K., Juntunen, J., Herve, S., Huttula, T. (2015) Passiivisten keräimien käyttö pienten organotinayhdisteiden seurantaan, Ympäristö ja terveys 3/2015.

Juntunen, J., Ahkola, H., Krogerus, K. Ropponen, J., Herve S., Huttula T. (2015) Passiivikeräimien toiminnan fysikaalinen tausta, Ympäristö ja terveys 3/2015.

Julkaistu 23.8.2017 klo 20.56, päivitetty 13.2.2018 klo 12.16

Kohderyhmä: