Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lauri Ahopelto

Lauri Ahopelto

Tutkija
Vesikeskus, Vesien hallinta ja arviointi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 050 534 4400
Twitter: @LauriAhopelto

Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

 

 

Nykyinen tehtävä

Toimin tutkijana Vesikeskuksen Vesien hallinta ja arviointi –ryhmässä. Teen vesiturvallisuuteen ja kuivuuteen liittyvää tutkimusta Winland-hankkeessa (’From Failand to Winland’), joka on kolmevuotinen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tarkastelee Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Teen SYKEssä tekemäni tutkimuksen lisäksi väitöskirjaopintoja Aalto-yliopistossa vesi ja kehitys -ryhmässä.

Tausta

Olen vesi- ja ympäristötekniikan diplominsinööri Aalto-yliopistosta. Aloitin SYKEssä korkeakouluharjoittelijana 2011. Tämän jälkeen olen tehnyt töitä niin Varsinais-Suomen ELYssä kuin Maa- ja metsätalousministeriössä. Olen tutkinut Suomen vesivaroja monelta kantilta: tulvia ja kuivuutta, ympäristövirtaamaa, säännöstelyn kehittämistä, säännöstelypadon muuttamista pohjapadoksi Paimionjoella, vesivarojen tilastointia, jääpatojen todennäköisyyksiä, veteen liittyviä indikaattoreita Suomessa ja Euroopassa sekä vesivarojen arvon arviontia Suomessa.

Projektit

From Failand to Winland

Julkaisut

Google Scholar -profiili

 

 
Julkaistu 29.1.2018 klo 10.26, päivitetty 5.2.2018 klo 10.18

Kohderyhmä: