Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lea Kauppi

Erityisasiantuntija

Limnologian ja maankäytön dosentti, Helsingin yliopisto

Lea Kauppi Viikissä
© Kai Widell


Yhteystiedot:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Päämääränä parempi ympäristö

"Olen ollut tavattoman onnekas, koska olen aina saanut tehdä työtä minulle tärkeiden asioiden eteen. Ihmisellä on nykyään lähes rajattomat mahdollisuudet muuttaa ympäristöään. Sen tähden tieto ja ymmärrys ympäristöstä ja ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksista on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. SYKEllä on oma tärkeä roolinsa kestävän kehityksen reunaehtojen ja kestävien kehityspolkujen määrittämisessä ja niistä viestimisessä."

"Nyt, kun kaikki vannovat hiilineutraalin kiertotalouden nimiin, on erityisen tärkeää tunnistaa, mitkä ratkaisut ovat aidosti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä.Toivon pystyväni osaltani vaikuttamaan siihen, että sykeläisillä on mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä tätä työtä nyt ja tulevaisuudessa."

Erityistehtävät

  • UNECE:n rajavesistösopimuksen Yhdennetyn vesivarojen hallinnan työryhmän toinen puheenjohtaja (07/2014 alkaen)
  • YK:n ympäristöohjelman kansainvälisten luonnonvarojen paneelin jäsen (UNEP International Resource Panel) (2008–2016)
  • Suomen edustaja ja varapuheenjohtaja IIASAn (International Institute for Applied Systems Analysis) neuvostossa (06/2015 alkaen)
  • Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitean jäsen (09/2014–06/2019)
  • Eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) strategisen ympäristötyöryhmän jäsen (2017–)
  • Asiantuntijajäsen Horizon Europen Mission Board for Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Watersissa (2019–)
  • Toiminut eri tutkimusohjelmien ja –hankkeiden arvioijana eri Euroopan maissa

Lea Kauppi CV (pdf)

Lea Kaupin julkaisut SYKEn kirjaston tietokannassa

Lea Kaupin julkaisut Google Scholarissa

Lea Kauppi Valtion ympäristöhallinnon henkilöhaussa

Lea Kauppi kunniatohtoriksi, Lea Kauppi kunniatohtoriksi
SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi promovoitiin kunniatohtoriksi Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen tohtoripromootiossa 15.6.2018. © Kuva Heli Sorjonen/ Aalto-yliopisto

 

Julkaistu 22.4.2013 klo 8.41, päivitetty 8.12.2020 klo 13.46

Aihealue:
Kohderyhmä: