Maija Tiitu

Tutkija, FM (maantiede)

 

etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 295 251 695
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Yhdyskuntaratkaisut
Kaupunkiluonto-ryhmä 

ORCID
LinkedIn
Twitter: @MTiitu

Tutkimusaiheet

  • Rakennettu ympäristö: yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja sen muutokset, liikkuminen, viherrakenne
  • Integroiva suunnittelu: viherrakenteen ja rakentamisen sekä maankäytön ja liikkumisen väliset kytkennät
  • Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kestävyys ja vaikutustenarvioinnit
  • Kaupunkisuunnittelua tukevien paikkatietomenetelmien kehittäminen
  • Rakennetun ympäristön seurannan indikaattoreiden kehittäminen

Julkaisut

Hankkeita

Julkaistu 15.10.2020 klo 15.56, päivitetty 11.1.2023 klo 8.25

Kohderyhmä: