Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mari Annala

Tutkija

 

Vesikeskus, Vesien kunnostus
FM (biologia, Oulun yliopisto, 2009)
FT (ekologia, Oulun yliopisto, 2016)
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. +358 50 591 5703

Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka
Käyntiosoite: Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulun yliopisto

@ Google Scholar, Twitter, ResearchGate, LinkedIn

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Vesiekologia
  • Metsäpurojen ja rantametsien suojelu
  • Pienvesien ennallistaminen
  • Yhteisöekologiset analyysit
  • Tiedeviestintä

Tehtävät 

  • Metsätalouden vesiensuojelun ja vesistöjen kunnostuksen kehittäminen
  • Vesistöihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset tutkimushankkeet 
  • Asiantuntijatyö vesien suojeluun ja vesiekologiaan liittyvissä työryhmissä 
  • Vähähiilisyyteen ja kestävyyteen liittyvät tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Tausta

Olen taustaltani vesiekologiaan erikoistunut biologi. Olen suorittanut myös biologian ja maantieteen opettajan tutkinnon ja toiminut lehtorin sijaisena yläkoulussa ja lukiossa. 

Väitöskirjassani tutkin metsäojitusten vaikutuksia purojen eliöyhteisöihin ja lehtikarikkeen hajotukseen luontaisesti happamissa mustaliuskepuroissa sekä neutraaleissa puroissa. Eliöryhmistä tutkimuksessa olivat mukana sienet (DNA-menetelmä), piilevät, vesisammalet ja pohjaeläimet. Opetin yliopistossa vesiekologian kursseilla.

Post doc -työssäni tutkin puron rantametsien maaperän kosteuden vaikutusta rantavyöhykkeen luontoarvoihin ja orgaanisen aineksen hajotusnopeuteen. Eliöryhmistä olivat mukana bakteerit (DNA), sienet (DNA) sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvit. Tutkimuksen soveltava näkökulma oli se, että purojen suojavyöhykkeet voisivat olla vaihtelevan levyisiä perustuen rantametsän luontoarvoihin. Sovelluksen kehitystä jatketaan GIS-SUS-hankkeessa. Toimin myös ohjaajana pro gradu -töissä.

Tutkimus- ja kehityshankkeita

Julkaisuja

Ajantasainen julkaisuluettelo löytyy Google Scholar -profiilistani.

Julkaistu 30.3.2021 klo 12.11, päivitetty 30.3.2021 klo 12.12

Kohderyhmä: