Maria Holmberg

Maria Holmberg

Erikoistutkija

TkT (Systeemianalyysi, TKK, nykyinen Aalto-yliopisto, 2003)
Dosentti (Kvantitatiivinen ympäristöekologia, Helsingin yliopisto, 2008)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358295251181
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Ekosysteemit
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter @holmbergmd 
Maria Holmberg @LinkedIn
Maria Holmberg @ResearchGate

Tehtäviä

Tutkia metsäisten alueiden hiilen, typen ja muiden aineiden taseita

Kuvata ilman epäpuhtauksien ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia valuma-alueiden ainetaseisiin käyttäen dynaamisia malleja

Kehittää palveluita joilla voi mallintaa ja visualisoida yhteisvaikutteisten stressitekijöiden ympäristövaikutuksia

Viimeaikaisia projekteja

2020-2024 FEO Suomen ekosysteemiobservatorio (Ympäristöministeriö)

2018 – 2023 IBC-CARBON - Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (STN)

2017 – 2018 Towards ecosystem accounting based on innovations and insights on natural capital knowledge (Eurostat Grant)

Ympäristön yhdennetty seuranta, kansainvälinen ohjelma

2015 – 2019 eLTER H2020 Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure

2015 – 2017 ENVIBASE Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön

2013 – 2017 MONIMET Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ilmastonmuutosindikaattoreiden tarkentaminen (EU Life+ MONIMET)

2013 – 2017   MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources und multiple Stress), EU FP7

2011 – 2014   CLIMES (Impacts of Climate Change on Multiple Ecosystem Services: Processes and Adaptation Options at Landscape Scales), Suomen Akatemia ja Kiinan tiedeakatemia.

Julkaisut

Google Scholar

ResearchGate

Julkaistu 2.10.2017 klo 15.48, päivitetty 11.1.2023 klo 9.54