Maria Kopsakangas-Savolainen

Tutkimusprofessori, kauppatieteiden tohtori

 

Suomen ympäristökeskus SYKE
Kulutuksen ja tuotannon keskus
Ilmasto ja ilmastonsuojelu -ryhmä

etunimi.sukunimi@syke.fi
p. 0295 251 297
Paavo Havaksen tie 3
90570 Oulu

ORCID ID
Google Scholar
ResearchGate

Tehtävät

Toimin SYKEn ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisenä energiatalouden tutkimusprofessorina. Tehtäviini kuuluu erityisesti kestävään energiatalouteen liittyvien tutkimushankkeiden johtaminen, tutkimusalan kehittäminen, väitöskirjojen ohjaus sekä opetukseen liittyvät tehtävät.

Esittely

Taloustieteilijänä minua kiinnostavat erityisesti ilmastonmuutokseen hillintään liittyvät haasteet koko yhteiskunnan näkökulmasta. Olisi tärkeää löytää ratkaisuja, jotka olisivat kestävällä pohjalla sekä ympäristön että kansantalouden näkökulmasta. Uskon että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ratkaisut voivat olla myös taloudellista kasvua ja työllisyyttä tukevia. Tämä vaatii kuitenkin kokonaisuuksien ja yhteiskunnan eri sektoreiden välisten riippuvuuksien ymmärtämistä. Kun ymmärretään syvällisesti kokonaisuudet, on mahdollista suunnata myös poliittista ohjausta oikeisiin kohteisiin.

Omassa tutkimuksessani olen viime aikoina keskittynyt erityisesti energiamarkkinoiden murrokseen ja siihen liittyviin ongelmiin ja toisaalta mahdollisuuksiin. Energiamarkkinoiden käynnissä olevan rakennemuutoksen keskeiset ajurit, uusiutuvien luonnonvarojen lisääntyvä käyttö sekä sähköverkkojen muuttuminen älykkäiksi mahdollistavat uudenlaisen taloudelliseen, tekniseen ja yhteiskunnalliseen tehokkuuteen pyrkivän laajamittaista uusiutuvaa energiapotentiaalia hyödyntävän toimintatavan.

Meneillään olevat projektit

Cloud computing as an enabler of large-scale variable distributed energy solutions - BC-DC Energy 

Kainuu Lakes to the Gulf of Bothnia - Oulujoki watershed vision 2035 – ARVOVESI 

Highly Optimized Energy System - HOPE 

Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems – (ECORIVER) 

Viimeaikaiset julkaisut

Huuki, H., Karhinen, S., Kopsakangas-Savolainen, M., Svento, R. (2020). Flexible demand and supply as enablers of variable energy integration, Journal of Cleaner Production, Vol. 258, 120574

Huuki, H., Karhinen, S., Böök, H., Lindfors, A., Kopsakangas-Savolainen, M., Svento R. (2020) Utilizing the flexibility of distributed thermal storage in solar power forecast error cost minimization, Journal of Energy Storage, Vol. 28, 101202.

Ruokamo, E., Kopsakangas-Savolainen, M., Meriläinen, T., Svento, R. (2019) Towards Flexible Energy Demand – Preferences for Dynamic Contracts, Services and Emissions Reductions. Energy Economics, Vol. 84, 104522.

Li, H-Z, Kopsakangas-Savolainen, M., Yan, M-Z (2019). Which Provincial Administrative Regions in China Should Reduce their Coal Consumption? An Environmentl Energy Input Requirement Function Based Analyses, Energy Policy, Vol 127, 51-63.

Huuki, H., Hilden, M., Kivisaari, V., Kopsakangas-Savolainen, M. (2018). The importance of transnational impacts of climate change in a power market, Energy Policy, 105, 418-425.

Li, H-Z., Kopsakangas-Savolainen, M., Xiao, X-Z., Lau, S-Y., (2017) Have Regulatory Reforms Improved the Efficiency Levels of the Japanese Electricity Distribution Sector? A Cost Metafrontier-based Analysis, Energy Policy, 108, 606-61

Pouttu, A., Haapola, J., Ahokangas, P., Xu, Y., Kopsakangas-Savolainen, M., Porras, E., Matamoros, J., Kalalas, C., Alonso-Zarate, J., Gallego, F.D., Martín, J.M., Deconinck, G., Almasalma, H., Clayes, S., Wu, J., Cheng, M., Li, F., Zhang, Z., Rivas, D., Casado, S. (2017) P2P Model for Distributed Energy Trading, Grid Control and ICT for Local Smart Grids, EuCNC2017 – APS

Kopsakangas-Savolainen, M., Mattinen, M., Manninen K. and Nissinen, A. (2017) Hourly-based greenhouse gas emissions of electricity - cases demonstrating possibilities for households and companies to decrease their emissions, Journal of Cleaner Production, 153: 384-396.

Julkaistu 15.4.2021 klo 10.56, päivitetty 30.4.2021 klo 13.02

Kohderyhmä: