Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Markku Viitasalo

Tutkimusprofessori

Viitasalo Markku
 
 
 

Merialueiden kestävä käyttö

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puhelin: 0295 251 742

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

Latokartanonkaari 11

00790 Helsinki

Skype: yha.syke.viitasalo.markku

@LinkedIn
@Google Scholar

@Twitter

CV  (pdf)

Nykyinen tehtävä

Toimin Merikeskuksen Merialuesuunnitteluryhmässä tutkimusprofessorina. Tutkin erityisesti meren suojelua ja kestävää käyttöä. Johdan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita ja toimin VELMUn (Suomen Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) koordinaattorina. Pari viime vuotta olen myös osallistunut Tansanian Sansibarissa merialueiden kestävää käyttöä edistäviin tutkimuksiin.

Tausta

Olen koulutukseltani meribiologi ja olen aiemmin toiminut Helsingin yliopiston meribiologian professorina ja Merentutkimuslaitoksen biologian osaston johtajana. Tuolloin tutkimustyöni kohdistui meriekosysteemin toimintaan sekä ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen vaikutuksiin planktoniin, pohjaeliöihin ja kaloihin. Vuodesta 2010 olen vetänyt kansallista VELMU-ohjelmaa, ja sitä myötä keskittynyt pääasiassa pohjaekosysteemin rakenteen ja dynamiikan kartoitukseen ja tutkimukseen. Olen myös toiminut asiantuntijatehtävissä ja työryhmissä mm. HELCOMissa, ICESissä, European Science Foundationissa ja pohjoismaisessa ministerineuvostossa.

Nykyiset tutkimusaiheet

  • Meren monimuotoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset meriekosysteemiin
  • Meren kartoitusaineistojen hyödyntäminen merialueiden kestävän käytön suunnittelussa
  • Merensuojelun ekologisen tehokkuuden parantaminen
  • Sansibarin meren monimuotoisuus ja merialuesuunnittelu

Tutkimushankkeet

  • VELMU (YM:n rahoittama kartoitusohjelma)
  • SmartSea (Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama hanke)
  • ZAN-SDI (Ulkoaisiainministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke)
  • Baltic Health Index (Itämeren ekosysteemipalvelujen tuotantoa kuvaavan indeksin laadintaprojekti

 

Muu toiminta

Kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät, esim. Convention on Biological Diversity, YK:n merikonferenssi, pohjoismaiset asiantuntija- ja arviointitehtävät, ilmastonmuutossopimuksen maapäivitys. Esitelmöintiä symposioissa, yliopistoissa ja eri sidosryhmille, ml. eduskunnan valiokunnat. Pro gradujen ja väitöskirjojen ohjaaminen.

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana kymmenissä tieteellisissä artikkeleissa ja tutkimusraporteissa. Olen osallistunut 6 meriekosysteemiä käsittelevän kirjan kirjoittamiseen. Viimeisin teos on syksyllä 2017 julkaistava ”Meren Aarteet” –kirja, jonka päätoimittaja olen. Laajalle lukijakunnalle suunnattu yli 500-sivuinen kirja perustuu VELMU-ohjelman 12 vuoden kartoituksiin.

Julkaisut  (pdf, 1.6.2017)

@Google Scholar

 

Julkaistu 29.8.2017 klo 10.01, päivitetty 25.6.2019 klo 10.07

Kohderyhmä: