Markus Sillanpää

Ryhmäpäällikkö

Markus Sillanpää

FT (analyyttinen kemia), Helsingin yliopisto
FM (analyyttinen kemia), Helsingin yliopisto
Dosentti (ympäristötiede), Jyväskylän yliopisto

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus
Ekotoksikologia ja riskinarviointi (ELAB)

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251639

Google Scholar 

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Ryhmäpäällikön tehtävien lisäksi työskentelen seuraavien tutkimusaiheiden parissa:

  • Mikromuovitutkimukset: µFTIR-analytiikka, ympäristöanalytiikka, päästölähdearviointi
  • Synteettiset nanohiukkaset: nanohiukkasten karakterisointi, ympäristökohtalo

Ohjaan tällä hetkellä kolmea väitöskirjatutkijaa.

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2009 alkaen. Toimin ensin epäorgaanisen kemian ryhmässä erikoistutkijana, sitten ryhmänvetäjänä (Uudet teknologiat ja kokeellinen vaikutustutkimus 2011-2013) ja nykyisin ryhmäpäällikkönä (Ekotoksikologia ja riskinarviointi (ELAB) 2014 lähtien). ELAB toimii SYKEn Helsingin ja Jyväskylän toimipisteissä. Väitöskirjani aiheena oli ” Kaupunki-ilman erikokoisten hiukkasten kemiallisen koostumuksen määrittäminen ja lähteiden tarkastelu”. Chemical and source characterisation of size-segregated urban air particulate matter

Tutkimushankkeet

  • Kotitalouksista viemäreihin vapautuvat mikromuovit: kvantitointi ja vähennyskeinot (Maa- ja vesitekniikan tuki ry)
  • Optimization and harmonization of microspectroscopic methods for identification of microplastics in marine samples (Pohjoismaiden ministerineuvosto)
  • Mikromuovien esiintyminen Suomen talousvesissä (Vesihuoltolaitoksen kehittämisrahasto)
  • Mikromuovien kulkeutuminen jätevedenpuhdistamolta ympäristöön (Maa- ja vesitekniikan tuki ry)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana yli 130 tieteellisessä julkaisussa, joista noin 50 on ilmestynyt vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa.

Markus Sillanpään artikkelit SYKEn artikkelitietokannassa
Markus Sillanpään muut julkaisut SYKEn julkaisutietokannassa

Julkaistu 16.12.2019 klo 13.26, päivitetty 9.12.2020 klo 13.38

Kohderyhmä: