Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Matti T Leppänen

MattiLeppänen
 

Erikoistutkija, FT, Dos.

matti.t.leppanen@syke.fi
0295 251 368

Laboratoriokeskus
Ekotoksikologia ja riskinarviointi

Survontie 9A
40500 Jyväskylä

 

 

 

Tehtävät

Työskentelen Ekotoksikologia ja riskinarviointi ryhmässä pääkohteena haitta-aineiden ympäristönriskinarviointi pääosin kokeellisin menetelmin mutta toimenkuvaan kuuluu myös viranomaisten tukeminen neuvonnan kautta. Tutkimuksellinen pääpaino on vesiympäristössä mutta maaperä, liete ym. kiinteät materiaalit kuuluvat myös valikoimaan. Ylläpidämme ja kehitämme uusia ekotoksikologisia testejä ympäristöriskinarvioinnin tarpeisiin SYKEn Jyväskylän laboratoriossa yliopiston kampuksella (ELABEsittely2017). Menetelmien laadun varmistaminen on oleellinen osa työtäni ja sen varmistamiseksi hyödynnämme FINASn akkreditointipalveluja.

Kansainväliset tehtävät

 • National coordinator in the OECD Test Guideline programme (OECD)
 • National coordinator of the EU Test Methods
 • Member of the Nordic cooperation group in chemical test methods (Nordisk koordinering for Udvikling af Testmetoder inden for Toksikologi og Økotoksikologi, NordUTTE)
 • Member of the ISO/TC 147 Water Quality SC5 Biological methods (National chair 2020-)
 • Member of the CEN/TC 230 Water analysis WG2 Biological methods co-ordination group
 • Member of the SETAC Metals Interest Group steering committee

Tausta

Aloitin SYKEssä 2012, jota ennen kävin läpi koko akateemisen urakehityksen jatko-opiskelijasta ekotoksikologian vt. professoriksi Joensuun ja myöhemmin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella (1995-2012). Pääosa silloisesta työstä kohdistui sedimenttien ekotoksikologiaan ja dosenttuurini on sedimenttien toksikologian alalta.

Kiinnostuksen ja osaamisen kohteet

 • Haitta-aineiden (ml. nanomateriaalit ja mikromuovit) biosaatavuus ja vaikutusten arviointi ekosysteemeissä
 • Biotestimenetelmien kehittäminen suomalaisiin olosuhteisiin sopiviksi
 • Jätevedenpuhdistamoiden merkitys haitta-aineiden lähteinä
 • Sedimenttien ekotoksikologinen riskinarviointi
 • Passiivikeräinten kehittäminen ja soveltaminen ympäristönseurannoissa ja tutkimuksessa
 • Haitta-aineiden kohtalon ja vaikutusten matemaattinen mallintaminen
 • Ekotoksikologian merkitys kiertotaloudessa – kierrätysmateriaalien ekologinen turvallisuuus

Viimeisimmät tutkimushankkeet (2015-)

 • Are the Biotic Ligand Models (BLM) suitable for assessing the ecological risk of metals in Nordic freshwaters? (BLMNordic)
 • Contaminated Sediments: Review of solutions for protecting aquatic environments (ConSEns)
 • Impact of micropollutants emitted from municipal wastewater treatment plants on Baltic Sea ecosystems and assessment of costs-benefit of advanced treatment technologies in a regional perspective (MicroWasteBaltic)
 • Multiple lines of evidence in assessing ecotoxicological and human health risks of mine effluents and public perception (Mineview)
 • Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali)
 • Bioassays a a tool for assessing safety of sewage sludge fertilizer usage - harmful substances and microplastics under observation (BIOLTA)
 • Efficient treatment of pharmaceutical residues at source (EPIC)

Julkaisut

Google Scholar

Julkaistu 5.7.2017 klo 12.31, päivitetty 9.12.2020 klo 13.48

Kohderyhmä: