Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mika Marttunen

 
Mika Marttunen
 

Tekniikan tohtori, ryhmäpäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 411

Skype: mika.marttunen

Suomen ympäristökeskus (SYKE),
Vesikeskus
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Nykyinen tehtävä

Toimin Vesien hallinta ja arviointi -ryhmän päällikkönä Vesikeskuksessa. Ryhmän tehtäviin kuuluvat tulvariskien hallinnan suunnittelun valtakunnallinen kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut tulvadirektiivin täytäntöönpanossa maa- ja metsätalousministeriölle ja aluehallintovirastoille. Tuemme vesienhoidon suunnittelua arvioimalla erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kustannustehokkuutta hyödyntämällä kehittämiämme laskentamalleja sekä ympäristötaloudellisia arvottamismenetelmiä. Työkalupakissamme on menetelmiä, jotka tukevat vuorovaikutteista suunnittelua ja edistävät laajalti hyväksyttävien ratkaisujen löytymistä laajoissa hankkeissa, joissa on ristiriitoja eri sidosryhmien välillä.  Annamme myös asiantuntijapalveluita vesistösäännöstelyjen kehittämisessä ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Tausta

Olen vesitalousinsinööri. Tein väitöskirjani monitavoitteisen päätösanalyysin soveltamisesta vuorovaikutteisessa vesivarasuunnittelussa Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratorioon.  Olen toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana hankkeissa, joissa on etsitty nykyistä kestävämpiä vesistöjen säännöstelykäytäntöjä, vertailtu toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja kehitetty menetelmiä ympäristövaikutusten arviointiin. Syvensin osaamistani monitavoitteisesta päätösanalyysistä työskentelemällä tutkijana sveitsiläisessä vesitutkimusinstituutissa (Eawag) vuosina 2015-2016.

Nykyiset tutkimusaiheet

  • Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa (2019-2023, Suomen Akatemia)
  • Vesiturvallisuuteen ja resilienssiin liittyvät kysymykset, Winland-hanke (2016-2019)
  • Ajattelun vinoumat ja riskiasenteet vesistösäännöstelyihin liittyvässä päätöksenteossa ja ympäristösuunnittelussa
  • Epäselvien päätösongelmien parempi jäsentäminen ja ymmärtäminen

Julkaisut

Uusimpia raportteja

Julkaistu 2.6.2017 klo 14.18, päivitetty 4.9.2019 klo 12.20

Kohderyhmä: