Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mikko Sane

Sane
 

Kehitysinsinööri
Vesikeskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 617

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
Vesikeskus
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter @MikkoSane

 

Nykyinen tehtävä

Toimin kehitysinsinöörinä SYKEn Vesikeskuksen Vesien hallinta ja arviointi -ryhmässä. Vastaan ympäristöhallinnon tulvatietojärjestelmästä ja tulvapaikkatietoaineistoista. Ylläpitotehtävien lisäksi osallistun erilaisiin tulvariskien hallinnan kehityshankkeisiin erityisesti tulvakartoituksiin, harjoitustoimintaan ja vesien hallintaan liittyen (esim. tällä hetkellä työn alla hankkeita potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien sekä tulvan pidätysalueiden tunnistamisesta, peltojen kuivatustilan arvionnista (Valumavesi) ja laserkeilauksien hyödyntämisestä (LaserVesi)). Tehtävänkuvaani kuuluu myös mm. tuki- ja koulutuspalveluiden tarjoaminen. Toimin SYKEn ja IL:n yhteisessä Tulvakeskuksessa.

Tausta

Olen vesitalouden diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Sivuaineena opiskelin ohjelmistojärjestelmiä. Diplomityön tein SYKEen vuonna 2010 tulvadirektiivin ja tulvariskilainsäädännön toimeenpanoon liittyen paikkatietomenetelmästä tulvariskien alustavaan arviointiin, minkä jälkeen olen osallistunut toimeenpanon eri vaiheisiin.

Hiljattain päättyneet hankkeet

Julkaisut

Julkaistu 2.3.2021 klo 14.37, päivitetty 2.3.2021 klo 14.37

Kohderyhmä: