Ninni Mikkonen

Suunnittelija, FM, ekologia ja evoluutiobiologia

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 295 251 890 / +358 50 441 8980
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Suojelualueet
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@: ResearchGate, LinkedIn, Twitter 

Väitöskirjatutkija, Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta / Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto

Nykyinen tehtävä

 • Suunnitella ja toteuttaa ekologiseen paikkatietoon perustuvien priorisointianalyyejä Zonation-ohjelmistolla Suomen ympäristöhallinnon tarpeisiin
 • Jalkauttaa tuloksia kouluttamalla ympäristöhallinnon ja metsähallinnon asiantuntijoita niiden käyttöön ja tukea niiden käytettävyyttä avoimien rajapintojen, aineistojen avoimuuden ja analyysien raportoinnin kautta
 • Paikkatietoasiantuntijan työt erityisesti metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyen
 • Paikkatietoasiantuntijan työt Green Childhood hankkeessa
 • Ylläpitää valtakunnallista Zonation-internet sivustoa
 • Tohtorikoulutettava: Helsingin yliopisto / Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Geotieteiden ja maantieteen osasto. Työotsikko "Use of spatial conservation prioritization to reinforce the nature conservation network in Finland"

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Biologia, ekologia
 • Ekologinen päätöksenteko
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Luontotieto
 • Maankäyttö
 • Metsien monimuotoisuus
 • Metsien luonnonhoito
 • METSO - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma
 • Paikkatieto / GIS
 • Zonation-ohjelmisto

Tausta

Olen työskennellyt ympäristöhallinnon kysymysten parissa vuodesta 2010 luontoarvoiltaan arvokkaiden kohteiden tunnistamiseen liittyvien kysymysten parissa. Kaikkiin tutkimuksiin on liittynyt ekologisen päätösanalyysin hyödyntäminen käytännön päätöksenteon tueksi, mikä käytännössä tarkoittaa Zonation-ohjelmistolla tehtäviä luonnon monimuotoisuudesta kertovaan paikkatietoon perustuvia analyysejä ja niiden tulosten jalkauttamista käytännön toimijoille.

Ensimmäinen työni oli tunnistaa merkittävimmät luontoarvokeskittymät valtion hallinnoimilla Natura-alueilla Metsähallituksen Luontopalveluiden käyttöön. Tuloksia hyödynnettiin, kun tarkasteltiin, minkä alueiden ylläpitoon tulee suunnata erityisesti resursseja, jotta suojelualueverkoston kattavuus ja laatu säilyisi jatkossakin hyvänä. Työ tehtiin Helsingin yliopistossa tilaustyönä Metsähallituksen Luontopalveluille.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita olen tunnistanut kolmeen eri otteeseen Suomen metsien monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Tuloksia on hyödynnetty uusien suojelualueiden etsinnässä valittaessa valtion omista talousmetsistä alueita suojeluun sekä myös yksityisten metsänomistajien tiedottamisessa. Työt tehtiin Metsähallituksen luontopalveluissa ja Suomen ympäristökeskuksessa.

Soidensuojelun täydennysohjelmaa varten toteutimme arvokkaiden suokohteiden priorisointianalyysin soiden suojelualueverkoston täydentämistä varten. Työ tehtiin Metsähallituksen luontopalveluissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Työtäni on rahoittanut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO sekä Helmi-elinympäristöohjelma.

Projektit ja asiantuntijatyö

 1. Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi - MetZo III

 2. MetZo II: Ekologinen päätösanalyysi päätöksenteon tukena (päättynyt)

 3. IBC-Carbon: Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä - Integrated biodiversity conservation and carbon sequestration in the changing environment
 4. Metsien monimuotoisuuspriorisoinnin kehittämistyöryhmä – UusiMetzä

 5. Green Childhood - VIHREÄ LAPSUUS - Luonnon kirjo lasten elinympäristöissä pitkäaikaisen terveyden edistäjänä niin maaseudulla kuin kaupungeissa (2021—2024, Koneen säätiö)

Julkaisuja

Google Scholar

ResearchGate

Julkaistu 8.7.2019 klo 16.54, päivitetty 3.2.2023 klo 16.55

Kohderyhmä: