Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ninni Mikkonen

Ninni Mikkonen

 

Suunnittelija

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Biodiversiteettikeskus / Suojelualueverkostot-ryhmä

 FM, Ekologia ja evoluutiobiologia, Helsingin yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Puh. +358 295 251 890 / +358 50 441 8980

Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@: ResearchGate, LinkedIn, Twitter

 

 

Nykyinen tehtävä

 • Suunnitella ja toteuttaa Zonation-analyysejä Suomen ympäristöhallinnon tarpeisiin
 • Jalkauttaa tuloksia kouluttamalla ympäristöhallinnon ja metsähallinnon asiantuntijoita niiden käyttöön ja tukea niiden käytettävyyttä avoimien rajapintojen, aineistojen avoimuuden ja analyysien raportoinnin kautta
 • Ylläpitää valtakunnallista Zonation-internet sivustoa
 • Tohtorikoulutettava: Helsingin yliopisto / Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta / Geotieteiden ja maantieteen osasto. Työotsikko "Use of spatial conservation prioritization to reinforce the nature conservation network in Finland"

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Ekologinen päätöksenteko
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Luontotieto
 • Maankäyttö
 • Metsien monimuotoisuus
 • Metsien luonnonhoito
 • METSO - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma
 • Paikkatieto / GIS
 • Zonation-ohjelmisto

Tausta

Olen työskennellyt ympäristöhallinnon kysymysten parissa vuodesta 2010 luontoarvoiltaan arvokkaiden kohteiden tunnistamiseen liittyvien kysymysten parissa. Kaikkiin tutkimuksiin on liittynyt ekologisen päätösanalyysin hyödyntäminen käytännön päätöksenteon tueksi, mikä käytännössä tarkoittaa Zonation-ohjelmistolla tehtäviä luonnon monimuotoisuudesta kertovaan paikkatietoon perustuvia analyysejä ja niiden tulosten jalkauttamista käytännön toimijoille.

Ensimmäinen työni oli tunnistaa merkittävimmät luontoarvokeskittymät valtion hallinnoimilla Natura-alueilla Metsähallituksen Luontopalveluiden käyttöön. Tuloksia hyödynnettiin, kun tarkasteltiin, minkä alueiden ylläpitoon tulee suunnata erityisesti resursseja, jotta suojelualueverkoston kattavuus ja laatu säilyisi jatkossakin hyvänä. Työ tehtiin Helsingin yliopistossa tilaustyönä Metsähallituksen Luontopalveluille.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita olen tunnistanut kolmeen eri otteeseen Suomen metsien monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Tuloksia on hyödynnetty uusien suojelualueiden etsinnässä valittaessa valtion omista talousmetsistä alueita suojeluun sekä myös yksityisten metsänomistajien tiedottamisessa. Työt tehtiin Metsähallituksen luontopalveluissa ja Suomen ympäristökeskuksessa.

Soidensuojelun täydennysohjelmaa varten toteutimme arvokkaiden suokohteiden priorisointianalyysin soiden suojelualueverkoston täydentämistä varten. Työ tehtiin Metsähallituksen luontopalveluissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Työtäni on rahoittanut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO sekä Helmi-elinympäristöohjelma.

Projektit ja asiantuntijatyö

 1. Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi - MetZo III

 2. MetZo II: Ekologinen päätösanalyysi päätöksenteon tukena (päättynyt)

 3. IBC-Carbon: Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä - Integrated biodiversity conservation and carbon sequestration in the changing environment
 4. SUMI: Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa
 5. VIHREÄ LAPSUUS - Luonnon kirjo lasten elinympäristöissä pitkäaikaisen terveyden edistäjänä niin maaseudulla kuin kaupungeissa (2021—2024, Koneen säätiö)

Julkaisuja

Google Scholar

ResearchGate

Julkaistu 8.7.2019 klo 16.54, päivitetty 3.6.2021 klo 14.57

Kohderyhmä: