Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Päivi Malmi

Ryhmäpäällikkö 1.5.-31.12.2020 

Ympäristöpolitiikkakeskus, Yhdyskuntien kehitys
FM (suunnittelumaantiede)
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 050 3757 114

Twitter: @MalmiPai

Tehtävät

Toimin tällä hetkellä ryhmäpäällikkönä 'Yhdyskuntien kehitys'-ryhmässä, jossa luodaan edellytyksiä yhdyskuntien kestävään kehitykseen liittyvien tietotarpeiden ja jalostetun tiedon hedelmälliselle kohtaamiselle sekä tutkitaan tietotarpeiden ja tiedontuotannon kytkentöjä. Ryhmässä tutkitaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä viherrakenteen muutoksia ja kehitystä ja huolehditaan rakennetun ympäristön tietoaineistojen tuottamisesta sekä niihin liittyvien järjestelmien kehittämisestä.

Asiantuntijana työskentelen rakennetun ympäristön tietojärjestelmiin ja -aineistoihin liittyvissä tehtävissä. Toimin elinympäristön tietopalvelu Liiterin (https://www.ymparisto.fi/liiteri ) palveluvastaavana sekä koordinoin ympäristöpolitiikkakeskuksessa tehtävää rakennetun ympäristön tietojärjestelmiin ja -aineistoihin liittyvää ylläpito- ja kehitystyötä.

Tausta ja asiantuntijaosaaminen

Olen koulutukseltani suunnittelumaantieteilijä ja työskennellyt SYKEssä vuodesta 2001 lähtien rakennettuun ympäristöön ja alueidenkäyttöön liittyvien tietojärjestelmien ja -aineistojen sekä seurantojen ja tutkimushankkeiden parissa. Rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot ovat pääosin paikkatietoja, joten paikkatietoaineistoihin ja -menetelmiin liittyvä osaaminen korostuvat työssäni.

Rakennettuun ympäristöön liittyvistä tiedoista olen keskittynyt etenkin maankäytön suunnitteluun ja kulttuuriympäristöön liittyviin tietoaineistoihin ja seurantoihin, ja samalla erityisesti näihin aloihin liittyvä osaaminen on vahvistunut.

Viimeaikaisia hankkeita

eRakSu - Sähköisen rakennussuojeluprosessin ja suojeltujen kohteiden sekä RKY-kohteiden seurannan määrittely

Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön! (loppuraportti, PDF)

Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit

HAME – Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi

Alueidenkäytön seurantatiedot ja maakuntauudistus

Julkaistu 15.9.2020 klo 15.52, päivitetty 16.9.2020 klo 7.38

Kohderyhmä: