Päivi Sirkiä

Päivi Sirkiä
 

 

Erikoissuunnittelija

FT (evoluutiobiologia)
Dosentti (ekologia ja evoluutiobiologia, Helsingin yliopisto)

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. 0295 251091 
Suomen ympäristökeskus
Biodiversiteettikeskus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter: @PMSirkia

 

Tehtävät

Työskentelen Suomen ympäristökeskuksen Biodiversiteettikeskuksessa, jossa toimin Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO) -hankkeen erikoissuunnittelijana. Tämänhetkisiin työtehtäviini kuuluu esimerkiksi lajistoindikaattoreiden automatisoinnin koordinointia ja systemaattisten lajistoseurantojen nykytilan ja kehitystarpeiden selvitystä.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Biodiversiteetti
  • Seuranta, kartoitus ja indikaattorit
  • Evolutiivinen ekologia
  • Linnut

Tausta

Aloitin työskentelyn Suomen ympäristökeskuksessa lokakuussa 2020 Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO) -hankkeen erikoissuunnittelijana. Ennen sitä työskentelin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen linnustonseurannassa tutkijana ja linnustonseurannan tutkimuskoordinaattorina vuosina 2014–2020.

Koulutukseltani olen ekologi ja väittelin vuonna 2011 yksilöiden välisen ilmiasun vaihtelua ylläpitävistä evolutiivista ja ekologisista tekijöistä Turun yliopistossa. Sen jälkeen olen ollut postdoc-tutkijana Turun ja Uppsalan yliopistoilla sekä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisellä keskusmuseolla Luomuksella. Tutkimuksissani olen keskittynyt selvittämään ympäristötekijöiden (säätila, ravinnon määrän vaihtelu ja elinympäristö) roolia yksilöiden menestykseen. Lisäksi olen tutkinut mm. lajiutumista, tritrofisia interaktioita ja populaatioekologiaa. Ekologisia ja evoluutioekologisia kysymyksiä olen tarkastellut lähinnä linnuilla.

Olen laajasti kiinnostunut biodiversiteetin tilan seurannoista. Linnut ja niiden ekologia on erityisen lähellä sydäntäni. Olen toiminut asiantuntijana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Lintutyöryhmässä vuodesta 2013 lähtien.

Julkaisut

 

Julkaistu 24.11.2020 klo 13.19, päivitetty 24.11.2020 klo 13.22

Kohderyhmä: