Paula Kivimaa

 

Tutkimusprofessori, Ilmasto ja yhteiskunta

FT (organisaatiot ja johtaminen)
Akatemiatutkija
Dosentti (Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu)

Sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 (0)400 148849

Suomen ympäristökeskus SYKE
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma
Osoite: Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

 

Olen elokuusta 2019 toiminut SYKEn Ilmastonmuutoksen strategisessa ohjelmassa tutkimusprofessorina. Aihealueenani on ilmasto ja yhteiskunta, ja tavoitteenani tehdä uusia tutkimusavauksia, kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ilmastopolitiikan yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutuksen tutkimukseen, tuoda turvallisuus- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat ilmasto- ja energiasiirtymien tutkimukseen, sekä tukea SYKEn tutkimusosaamisen kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista tällä aihealueella. Olen kestävyysmurroksien ja systeemisen muutoksen tutkija, ja olen johtanut muun muassa liikennejärjestelmien muutokseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja energiamurrokseen liittyviä hankkeita. Merkittävä osa työajastani tällä hetkellä on toimia akatemiatutkijana energia- ja turvallisuuspolitiikan kytköksiä tarkastelevassa hankkeessa. Tämän lisäksi toimin Suomen ilmastopaneelin jäsenenä, ja Environmental Innovation and Societal Transitions -lehden Associate Editorina.

Tehtävät

  • Tutkimus ja hankkeiden johto  sosio-teknisten järjestelmien vähähiiliseen muutokseen liittyen
  • Politiikka-analyysit (ilmasto, energia, innovaatio, liikenne)
  • Innovaatiotutkimus
  • Ilmasto-, energia- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvä vuorovaikutus virkamiesten ja päättäjien kanssa

Tutkimusintressit

  • Vähähiilisyyteen suuntaavat energia- ja liikennejärjestelmien muutokset
  • Rakennusten energiatehokkuus
  • Politiikan analysointi ja arviointi kestävän innovoinnin ja vähähiilisen järjestelmämuutoksen näkökulmista
  • Välittäjäorganisaatioiden rooli järjestelmämuutoksessa
  • Ilmasto-, energia-, liikenne- ja innovaatiopolitiikka
  • Turvallisuus ja geopolitiikka vähähiilisessä energiamurroksessa

Käynnissa olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Julkaisut

SYKEn tutkijoiden julkaisut Google Scholar -sivuilla

Valikoituja viimeaikaisia artikkeleita

 

Julkaistu 12.12.2014 klo 9.46, päivitetty 16.12.2021 klo 12.20