Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Risto Heikkinen

Risto Heikkinen

Johtava tutkija

FT (Turun yliopisto, kasvitiede 1997)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 295 251 151

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Biodiversiteettikeskus,
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

 

 

 

Tehtävät

  • Ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
  • Suojelualuesuunnittelu ja suojelualueet muuttuvassa ilmastossa
  • Eliölajien levinneisyysmallinnus ja populaatiodynamiikka
  • Biodiversiteettitutkimuksen kehittäminen ja tutkimushankkeiden vetäminen

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 1991 lähtien, tutkijana, erikoistutkijana ja nykyään johtavana tutkijana. Tutkimustyöhöni on sisältynyt monenlaisia luonnonsuojelubiologisia teemoja, kuten kallioalueiden biologisten suojeluarvojen inventoinnit, luonnonsuojelualueverkoston edustavuuden arviointi, niittyjen ja muiden maatalousalueiden luontoympäristöjen, sekä metsien ja tunturien eliölajit ja suojelubiologia. Olen toiminut useissa kansallisissa tutkimushankkeissa sekä EU:n rahoittamissa tutkimuskonsortioissa, kuten ALARM, COCONUT, MEDIATION, STEP ja SCALES. Työni painopisteenä on ollut ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, luonnonsuojelualueiden toimivuuteen ja suojelusuunnitteluun sekä ilmastonmuutoksen nopeuden paikalliset ja alueelliset arvioinnit. Tässä työssä keskiössä ovat olleet linnut, perhoset ja putkilokasvit, joiden esiintymisalueiden muutoksia on tutkittu niin sanotuilla bioklimaattisilla lajimalleilla ja dynaamisilla populaatiobiologisilla malleilla. Toinen tuore painopiste on metsien suojelubiologia. IBC-Carbon hankkeessa selvitämme luontoarvoiltaan merkittävien metsien kartoittamista ja mallintamista metsien rakenne- ja laatupiirteiden sekä indikaattorilajien avulla, ja selvitämme myös sopeutumiskeinoja ja suojelupainotusten alueellista kohdentamista metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Akateemisella urallani olen ohjannut väitöskirjoja Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoihin, ja toiminut väitöskirjan esitarkastajana muun muassa Helsingin yliopistolle ja Etelä-Afrikan Cape Townin yliopistolle. Olen myös toiminut kutsuttuna tutkimushankkeiden ja professuurin arvioijana (Austrian Science Fund; NERC Grant proposals; NSFDEB-NERC Research Grant Proposal, UK; South Africa’s National Research Foundation), sarjan Diversity and Distribution toimittajana (2007–2019) ja käsikirjoisten arvioijana lukuisille tieteellisille sarjoille (mm. Biological Journal of Linnean Society, Nature Climate Change).

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Biodiversiteetti, suojelualueverkosto, lajien suojelubiologia
  • Biodiversiteetin mallinnus, kartoitus, indikaattorit
  • Ilmastonmuutos ja biodiversiteetti
  • Tunturien, metsien ja maatalousalueiden luontoympäristöjen ekologia ja suojelu

Viimeaikaisia projekteja

Julkaisut

 

Julkaistu 11.2.2021 klo 14.13, päivitetty 17.2.2021 klo 17.36

Kohderyhmä: