Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Saija Kuusela

Saija Kuusela

Virkavapaalla 1.8.2019-30.8.2020

Projektipäällikkö
Biodiversiteettikeskus

FT (Ekologia ja evoluutiobiologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 647

Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus/ Ekosysteemipalvelut
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Google Scholar, Twitter

 

Nykyinen tehtävä

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
  • Luonnonhoito ja ennallistaminen
  • Osallistava tutkimus, sidosryhmäyhteistyö
  • Tieteen popularisointi ja viestintä

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa syksystä 2011 lähtien, ensin pitkään METSO-ohjelman seurannan ja kehittämisen parissa, sittemmin muissa hankkeissa. Sitä ennen toimin postdoc-tutkijana professori Atte Moilasen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Tutkin tuolloin Zonation-ohjelmiston avulla missä sijaitsee metson soidinalueiksi soveltuvia laajoja, havupuuvaltaisia metsiä. Tuloksia on hyödynnetty soidinpaikkojen kartoituksissa Metsähallituksessa.

Väittelin vuonna 2010 maankäytön vaikutuksista Suomen metsopopulaatioihin. Lintujen parissa on tullut työkokemusta myös Kanadasta, Bird Studies Canadan työharjoittelusta. Nykyinen työnkuvani kattaa metsien monimuotoisuusasioita laajemmin, mukaan lukien viestintä ja erilaiset sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavat projektit.

Muu toiminta

Julkaisuja

Kirjan kansi

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Governing biodiversity offsetting: An institutional analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Virkkala, R., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2019: Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing Northern European climate. In: Leal Filho W., Barbir J., Preziosi R. (eds) Handbook of Climate Change and Biodiversity, p. 377-390. Climate Change Management. Springer, Cham.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Pöyry, J., Heikkinen, R.K. & Leikola, N. 2018: Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 266: 271–279.

Kuusela, S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017: Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja, Tieteen tori, artikkeli id 6987.

Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016: Metsän salainen elämä. Gaudeamus Oy. 395 s. (Vuoden luontokirja 2016).

Juslén, A., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L., Kullberg, J., Mattila, J., Muona, J., Saari, S. & Cardoso, P. 2016: Application of the Red List Index as an indicator of habitat change. Biodiversity and Conservation 25: 569–585.

Korhonen, K.T., Auvinen, A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016 (toim.): Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 36 s.

Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen J., Moilanen A. 2016: Framework for assessing and reversing ecosystem degradation – Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi biodiversity target of restoring at least 15 percent of degraded ecosystems in Finland. Reports Of The Ministry Of The Environment 15en | 2016. 65 s.

Kuusela, S. 2016: Metsä, suo vai kivikko? Suomen pysyvintä luontoa etsimässä. 23.9.2016. #Muutos-verkkolehti.

Halme, P., Kuusela, S. & Juslén, A. 2015: Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling? Biodiversity and Conservation 24: 1831–1836.

Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014: METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2014: 101–109.

Juslén, A. & Sirkiä, S. 2013: The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiversity and Conservation 22: 811–823.

Sirkiä, S., Lehtomäki, J., Lindén, H., Tomppo, E. & Moilanen, A. 2012: Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. Wildlife Biology 18: 337–353.

Sirkiä, S., Lindén, A., Helle, P., Nikula, A., Knape, J. & Lindén H. 2010: Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland. Biological Conservation 143: 1540–1548.

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2010: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research 56: 249–260.

Julkaistu 8.5.2017 klo 16.01, päivitetty 15.7.2019 klo 15.35

Kohderyhmä: