Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Saija Kuusela

Saija Kuusela


Projektipäällikkö
Biodiversiteettikeskus

FT (Ekologia ja evoluutiobiologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 647

Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus/ Ekosysteemipalvelut
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Google Scholar, Twitter

 

Nykyinen tehtävä

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
  • Luonnonhoito
  • Ennallistaminen
  • Osallistava tutkimus, sidosryhmäyhteistyö
  • Tieteen popularisointi ja viestintä

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa syksystä 2011 lähtien, ensin pitkään METSO-ohjelman seurannan ja kehittämisen parissa, sittemmin muissa hankkeissa. Sitä ennen toimin postdoc-tutkijana professori Atte Moilasen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Tutkin tuolloin Zonation-ohjelmiston avulla missä sijaitsee metson soidinalueiksi soveltuvia laajoja, havupuuvaltaisia metsiä. Tuloksia on hyödynnetty soidinpaikkojen kartoituksissa Metsähallituksessa.

Väittelin vuonna 2010 maankäytön vaikutuksista Suomen metsopopulaatioihin. Lintujen parissa on tullut työkokemusta myös Kanadasta, Bird Studies Canadan työharjoittelusta. Nykyinen työnkuvani kattaa metsien monimuotoisuusasioita laajemmin, mukaan lukien viestintä ja erilaiset sidosryhmien kanssa toteutettavat projektit.

Muu toiminta

Julkaisuja

Kirjan kansi

Halme, P., Kuusela, S. & Juslén, A. 2015: Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling? Biodiversity and Conservation 24: 1831–1836.

Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014: METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2014: 101–109.

Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016: Metsän salainen elämä. Gaudeamus Oy. 395 s. (Vuoden luontokirja 2016).

Juslén, A., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L., Kullberg, J., Mattila, J., Muona, J., Saari, S. & Cardoso, P. 2016: Application of the Red List Index as an indicator of habitat change. Biodiversity and Conservation 25: 569–585.

Korhonen, K.T., Auvinen, A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016 (toim.): Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 36 s.

Sirkiä, S., Lehtomäki, J., Lindén, H., Tomppo, E. & Moilanen, A. 2012: Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. Wildlife Biology 18: 337–353.

Juslén, A. & Sirkiä, S. 2013: The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiversity and Conservation 22: 811–823.

Kuusela, S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017: Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja, Tieteen tori, artikkeli id 6987.

Sirkiä, S., Lindén, A., Helle, P., Nikula, A., Knape, J. & Lindén H. 2010: Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland. Biological Conservation 143: 1540–1548.

Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen J., Moilanen A. 2016: Framework for assessing and reversing ecosystem degradation – Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi biodiversity target of restoring at least 15 percent of degraded ecosystems in Finland. Reports Of The Ministry Of The Environment 15en | 2016. 65 s.

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2010: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research 56: 249–260.

Kuusela, S. 2016: Metsä, suo vai kivikko? Suomen pysyvintä luontoa etsimässä. 23.9.2016. #Muutos-verkkolehti.

Julkaistu 8.5.2017 klo 16.01, päivitetty 12.11.2018 klo 10.56

Kohderyhmä: