Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sampo Soimakallio

 

Ryhmäpäällikkö

TkT (energiatieteet, Aalto yliopisto)SampoSoimakallio

Dosentti (ympäristötieteet, Helsingin yliopisto)

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puh. +358 295 251 803

 

Suomen ympäristökeskus

Kulutuksen ja tuotannon keskus

Katuosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • elinkaarimenetelmät, skenaarioanalyysit, epävarmuus- ja herkkyystarkastelut
  • kasvihuonekaasutaseet ja -indikaattorit
  • biomassan käyttö, energiajärjestelmät

 

Projektit

Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (STN SOMPA)

Ristiriidat metsien käytön ilmastovaikutuksissa (RIIMI) (Koneen Säätiö 2018-2020)

Näkökulmat ja käsitteet metsien käytön ilmastovaikutusten määrittämisessä (Maj ja Tor Nesslingin säätiö 2018-2019)

Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys – PITKO (VN TEAS 2018-2019)

Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) (VN TEAS 2016-2017)

BEST (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow) research programme (2013-2016)

EU:n biopolttoaineiden kestävyyskriteerit päästövähennysten ohjauskeinona (Maj ja Tor Nesslingin säätiö 2016)

 

 

Julkaisut

Sampo Soimakallio Google scholarissa

Sampo Soimakallion artikkelit Syken tietokannassa

Sampo Soimakallion muut julkaisut Syken tietokannassa

 

Muuta

Sampo Soimakallio Twitterissä

 

 

Julkaistu 30.4.2019 klo 9.44, päivitetty 30.4.2019 klo 9.38