Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sanna-Riikka Saarela

Kuva Sanna-Riikka Saarela

 

Ryhmäpäällikkö

Ympäristöpolitiikkakeskus, Järjestelmien muutos -ryhmä

FM (ympäristömuutos ja politiikka)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 587

Skype: sanna-riikka.saarela

 

 

Tehtävät

Toimin ryhmäpäällikkönä 'Järjestelmien muutos' -ryhmässä, jossa tutkitaan kestävää kehitystä tukevien järjestelmämuutosten edellytyksiä ja kehitetään niille ratkaisuja. Ryhmässä analysoidaan ja arvioidaan ympäristöpolitiikkaa ja -sääntelyä sekä innovaatioita ja tarkastellaan niiden potentiaalia ja tapoja tukea järjestelmämuutoksia.

Hankkeissa työskentelen tutkimus-, asiantuntija- ja projektinhallintatehtävissä EU- ja kansalliseen ympäristölainsäädäntöön ja –politiikkaprosesseihin liittyen. Viime vuosina työpöydällä ovat olleet erityisesti luonnonsuojelu-, ilmasto- ja energia-, metsä-, ja maankäytön suunnittelupolitiikat. Myös politiikkatason vaikutusten arviointi sekä erilaisen tiedon käyttö politiikkaprosessin tukena ovat olleet keskeisiä teemoja. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on usein keskeisessä roolissa työssäni.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • vaikutusten arviointi
  • vuorovaikutteinen tiedontuotanto
  • sidosryhmäyhteistyö
  • tapahtumien organisointi ja fasilitointi
  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • projektikoordinointi ja -hallinnointi

Projekteja ja verkostoja

Meneillään:

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)

EEA Eionet National Reference Center for Forward Looking Information and Scenarios (FLIS)

Päättyneet:

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (VNK TEAS)

Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma (OpenNESS)

Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES)

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi

Linking Impact Assessment Instruments to Sustainability Expertise (LIAISE) (EU FP7, 2009 – 2014)

Europe’s ecosystem research network (ALTER-Net)

Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (EVITA)

Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne (Seutukeke)

Julkaisuja

Jantunen, Jorma, Sanna-Riikka Saarela ym. (2017) Ympäristöllisten lupamenettelyhen yhden luukun lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 71/2017.

Saarikoski, Heli, Eeva Primmer, Sanna-Riikka Saarela ym. Institutional challenges in putting ecosystem services knowledge in practice. Ecosystem services (in press). 

Saarela, Sanna-Riikka, and Janne Rinne.  2016.  "Knowledge Brokering and Boundary Work for Ecosystem Service Indicators. An Urban Case Study in Finland."  Ecological indicators 61, Part 1: 49-62.

Saarela, Sanna-Riikka, and Tarja Söderman.  2015.  "The Challenge of Knowledge Exchange in National Policy Impact Assessment – a Case of Finnish Climate Policy."  Environmental Science & Policy 54: 340-48.

Saarela, Sanna-Riikka, Tarja Söderman, and Jari Lyytimäki.  2015.  "Knowledge Brokerage Context Factors – What Matters in Knowledge Exchange in Impact Assessment?".  Environmental Science & Policy 51: 325-37.

Turnpenny, J, Jordan, A., Adelle, C., Bartke, S., Bournaris, T., Kautto, P., Kuittinen, H., Larsen, L.E., Moulogianni, C., Saarela, S-R., Weiland, S: The use of policy formulation tools in the venue of policy appraisal: patterns and underlying motivations. In: Jordan, A. & Turnpenny, J. (eds.)(2015): The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects : New Horizons in Public Policy Series. Cheltenham, Edward Elgar Publishing. P. 184-204.

Söderman, T, Saarela, S-R (toim.): Kestävät kaupunkiseudut – kriteereitä ja mittareita suunnittelun työvälineiksi. Suomen ympäristö 25/2011.

Niemelä, J, Saarela, S-R, Söderman, T, Kopperoinen, L, Yli-Pelkonen, V, Väre, S, Kotze, D.J: Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study. Biodiversity and Conservation 01/2010; 19(11):3225-3243.

Söderman, T, Saarela S-R: Biodiversity in strategic environmental assessment (SEA) of municipal spatial plans in Finland. Impact Assessment and Project Appraisal 01/2010; 28(2):117-133.

 

Julkaistu 16.8.2017 klo 11.57, päivitetty 15.6.2020 klo 9.31