Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sanna Vienonen

Sanna Vienonen
 

Suunnittelija

Vesikeskus/ globaalit vesikysymykset

Filosofian maisteri (ympäristönsuojelutiede), insinööri AMK (ympäristöteknologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 738

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Paavo Havaksen tie 3
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulu

Nykyinen tehtävä

Vesihuoltoon ja vesienhoitoon liittyvät tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatehtävät. Painopiste vesihuollon osalta pohjaveden laadun ja riittävyyden turvaamisessa muuttuvissa ilmasto-oloissa yhdyskuntarakenteen muuttuessa.

Tausta

Olen koulutukseltani ympäristöteknologian insinööri Hämeen ammattikorkeakoulusta ja ympäristönsuojelutieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Olen suorittanut myös tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. SYKEssä olen työskennellyt vuodesta 2006 lähtien pääasiassa vesihuoltotehtävien parissa.

Alkuvuosina painopiste oli hajajätevesissä, sittemmin kiinteistökohtaisissa talousvesikaivoissa ja vesihuollon kehittämisessä laajemmin mm. maankäyttö ja ilmastonmuutos huomioiden. Olen ollut myös esim. kolmivuotisen, ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen tähdänneen, EU LIFE-hanke IMPERIAn projektisihteerinä. Nykyään toimenkuvaan kuuluu myös mm. SYKEn koordinoiman vesistökunnostusverkoston tehtäviä.

Asiantuntijateemoja

Hankkeita

Julkaisuja

Julkaistu 30.8.2017 klo 13.36, päivitetty 3.10.2018 klo 14.02

Kohderyhmä: