Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suvi Lehtoranta

Tutkija, FM

Luonnonvarojen käytön kestävyys
Suvi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 40 014 8805, +358 295 251 362

Suomen ympäristökeskus,
Kulutuksen ja tuotannon keskus
Katu- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

Tehtävät

Toimin tutkijana Kulutuksen ja tuotannon keskuksen Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusryhmässä. Olen työskennellyt SYKEssä tutkijana vuodesta 2009 alkaen. Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy lannan ja muiden orgaanisten sivu- ja jätejakeiden ravinteiden kierrätyksen elinkaarisiin ympäristövaikutuksiin.

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Elinkaariarviointi ja kiertotalous
  • Biokaasun tuotannon kestävyys
  • Maatalouden ja erityisesti kotieläintalouden ympäristökysymykset elinkaarinäkökulmasta
  • Lannan ja muiden orgaanisten sivu- ja jätejakeiden (mm. jv-lietteet) hyödyntämisen tehostaminen
  • Lannan ja muiden orgaanisten sivu- ja jätejakeiden prosessointimenetelmät, elinkaariset ympäristövaikutukset
  • Agrisymbioosit, teolliset symbioosit

 

Tutkimushankkeet

NORMA – Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti (2019-2020) https://www.syke.fi/hankkeet/norma

NutriCity – Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä (2018-2020) https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta/innovaatioiden-hiedanranta/nutricity.html

Manure Standards - Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions (2017-2019)

Kestävä sikatuotanto agrisymbioosien kautta (AGRIS 2016-2019)

Tehoa turkislannan hyödyntämiseen (TURKISTEHO 2016-2019)

Alueellisen ravinnekierron suunnittelun työkalu (RAVINNELASKURI 2016-2019)

Biomassojen kestävän käytön työväline (Biomassa-atlas 2016-2018)

Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana, CLEANBIO (Bioeconomy and clean solutions as foundations in sustainable growth)  (2016)

Siipikarjanlannan käytön tehostaminen (TEHOLANTA 2015-2018)

BIOUREA Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa (2015-2016)

 

 

Julkaisuja

Vilpas, R., Lehtoranta, S., Viskari E-L. 2019. The role of source separation in nutrient recovery – comparison of alternative wastewater treatment systems. Journal of Cleaner Production.

Viskari E-L., Grobler, G., Karimäki, K., Gorbatova, A., Vilpas, R. & Lehtoranta, S. 2018. Nutrient Recovery with Source Separation of Human Urine - Fertiliser Potential and Use in Agriculture. Frontiers in Sustainable Food Systems, section Waste Management in Agroecosystems.

Viskari, E-L., Vilpas, R., Lehtoranta, S., Pakula, S. & Tuukkanen, K. 2017. Biourea - Erilliskerätyn virtsan lannoitepotentiaali, kokeelliset tutkimukset ja elinkaaritarkastelu. Loppuraportti. Käymäläseura Huussi ry, 80s.

Antikainen, R., Lehtoranta, S., Luoma, P., Berghäll, E., Valve, H., Miller, T., Larvus, L., Pohjola, P., Laturi, L., Lintunen, L., Tamminen, S., Seppälä, J. & Uusivuori, J. 2016. Biotalous ja Cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51/2016. 96s.

Alhola, K., Saramäki K., Manninen, K., Lehtoranta, S., Pursimo, J., Judl, J., Linjama, J., Pietiläinen, O-P, Huuhtanen, J. & Tainio, P. 2016. Cleantech julkisissa hankinnoissa. Cleantech Hankintamappi – loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja.

Mattinen, M., Heljo, J., Vihola, J., Kurvinen, A., Lehtoranta, S. & Nissinen, A. 2014. Modeling and visualization of residential sector energy consumption and greenhouse gas emissions. Journal of Cleaner Production.

Lehtoranta, S., Vilpas, R. & Mattila, T. 2013. Comparison of carbon footprints and eutrophication impacts of rural on-site wastewater treatment plants in Finland. Journal of Cleaner Production.

Mattila, T., Lehtoranta, S., Sokka, L., Melanen, M. & Nissinen, A. 2013. Methodological Aspects of Applying Life Cycle Assessment to Industrial Symbioses. Journal of Industrial Ecology.

Sokka, L., Lehtoranta, S., Nissinen, A & Melanen, M. 2011. Analyzing the environmental benefits of an industrial symbiosis - life cycle assessment (LCA) applied to a Finnish forest industry complex. Journal of Industrial Ecology.

Lehtoranta, S., Nissinen, A., Mattila, M. & Melanen, M. 2011. Industrial symbiosis and the policy instruments of sustainable consumption and production. Journal of Cleaner Production.

Pakarinen, S., Melanen, M., Nissinen, A., Mattila, M. & Sokka, L. 2010. Sustainability and Industrial Symbiosis – The evolution of a Finnish forest industry complex. Resources, Conservation and Recycling.

Mattila, T., Pakarinen, S. & Sokka, L. 2010. Quantifying the total environmental impacts of an industrial symbiosis - a comparison of process-, hybrid and input-output life cycle assessment. Environmental Science and Technology.

Sokka, L., Pakarinen, S. & Melanen, M. 2009. Industrial symbiosis contributing to more sustainable energy use – an example from forest industry in Kymenlaakso, Finland. Journal of Cleaner Production.

 

Julkaisut

Google scholar

 

Julkaistu 29.4.2019 klo 20.04, päivitetty 24.3.2020 klo 13.36