Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tanja Dubrovin

TanjaDubrovin_kuva
 

Kehitysinsinööri
Vesikeskus, Vesitieto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 751

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
Vesikeskus
PL 140
00251 Helsinki

Katuosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki

Tehtävät

Työskentelen vesistösäännöstelyihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä eräiden vesivaratietojärjestelmien pääkäyttäjänä.

Tausta

Olen vesitalouden diplomi-insinööri. Sivuaineena opiskelin ohjelmistojärjestelmiä. Valmistuin Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2000. Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2000 vesivaratietojärjestelmien sovelluskehittäjänä, säännöstelyn ja juoksutusten hoitamiseen sekä rajavesiyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä, sekä vesistösäännöstelyjä koskevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Viimeaikaisia hankkeita

  • Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen 2015-2017
  • Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys 2015-2016
  • Jänisjoen vesistön säännöstelysuositusten toteutuminen ja vaikutukset 2016
  • Sopeutumistarve ilmastonmuutokseen vesistöjen säännöstelyssä (ILMAVA) 2015
  • Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut 2015
  • Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen 2014

Julkaisut

Google Scholar – profiilini

Julkaistu 27.6.2017 klo 9.57, päivitetty 1.2.2018 klo 15.48

Kohderyhmä: