Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tero Väisänen

Kehittämispäällikkö

 

TkT (Ympäristötekniikka), Oulun yliopisto
DI (Rakentamistekniikka/vesi- ja ympäristötekniikka), Oulun yliopisto

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin:. +358 295 251762

LinkedIn
Research Gate

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Toimin kehittämispäällikkönä SYKEn Laboratoriokeskuksen esikunnassa ja tehtäviini kuuluu

  • edistää vesivarojen ja kiertotalouden mittausten digitalisaatiota,
  • toimia vetäjänä ja asiantuntijana ympäristötutkimuksen ja -tiedon laatuun ja laboratoriotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa,
  • kehittää SYKEn laboratoriotoimintaa kansallisena vertailulaboratoriona, kalibrointi- ja testauslaboratoriona sekä vesiluonnon kemian mittanormaalilaboratoriona TULANETin laboratoriverkossa.
  • tutkia vesistökunnostukseen liittyviä menetelmiä, joiden soveltuvuutta ja tuloksellisuutta suomalaisiin järviin olen arvioinut. Erityisesti rehevien järvien kemikaalikunnostamisen vaikutukset pohjasedimenttiin kiinnostaa.
  • toimia ympäristönäytteenottajien työn laatua edistävän henkilösertifiointitoiminnan ohjausryhmän puheenjohtajana

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2010 alkaen. Ensin ympäristömittaus- ja testauslaboratorion yksikönpäällikkönä, jolloin vastasin ympäristöhallinnon seuranta-asiakkuuksista ja SYKEn laboratoriotoiminnoista kolmessa toimipaikassa. Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut kehittämispäällikkönä. Tätä ennen olen työskennellyt laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä alueellisessa ympäristökeskuksessa, sekä vesi- ja ympäristötekniikan tutkijana ympäristömittausten, järvien kunnostamisen ja valumavesien puhdistustekniikoiden saralla.

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa kolmella vuosikymmenellä. Lisäksi olen tehnyt yleistajuisia blogeja, esitelmiä ja lehtikirjoituksia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle.

Tero Väisäsen artikkelit SYKEn artikkelitietokannassa
Tero Väisäsen muut julkaisut SYKEn julkaisutietokannassa

Julkaistu 11.12.2019 klo 13.11, päivitetty 11.12.2019 klo 13.15

Kohderyhmä: